Wyniki II etapu konkursu Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego „Dyplom Roku”, Edycja 2020

Ogłoszenie wyników II etapu konkursu Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego „Dyplom Roku”, Edycja 2020
Sąd konkursowy Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego „Dyplom Roku”, Edycja 2020
w składzie:
    1. Juraj Hermann – Prezes SAS (Stowarzyszenia Architektów Słowackich)
    2. Agnieszka Kalinowska-Sołtys – APA Wojciechowski
    3. Marta Sękulska-Wrońska – WXCA
    4. Robert Konieczny – KWK Promes
    5. Biś Lisowski – Prezes SARP
    6. Przemo Łukasik – medusa group
    7. Przemysław Powalacz – Geberit Polska
    8. Piotr Śmierzewski – Analog
    9. Paweł Wierzbicki – Schindler Polska
oraz sekretarze organizacyjni konkursu:
Marek Szeniawski – Sekretarz Generalny SARP
i Magdalena Turowska-Kowalczyk – Asystent Sekretarza
w trakcie dwóch sesji obrad w dniach 30 czerwca 2020 oraz 6 lipca 2020 dokonał oceny 76 prac dyplomowych nominowanych do II etapu konkursu przez Komisje Kwalifikacyjne powołane przez Oddziały SARP i wyłoniło 25 prac dyplomowych do III etapu Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego “Dyplom Roku”.
(lista autorów nominowanych prac w porządku alfabetycznym)

 1. Autor: Kinga Butlewska
  Redefinicja pojęcia “miejska jakość życia” w mieście postindustrialnym na przykładzie Łodzi
  Promotor: prof. zw. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell
  Wydział Architektury, Politechnika Warszawska
 2. Autor: Leszek Maksym Czaja
  Ogrody przyszłości – metamorfoza rodzinnych ogrodów działkowych na przykładzie ROD im. Obrońców Pokoju przy ul. Odyńca w Warszawie
  Promotor: dr hab. inż. arch. Joanna Giecewicz, prof. PW
  Wydział Architektury, Politechnika Warszawska
 3. Autor: Magdalena Frońska
  Przekształcenie Roca Porto Real w szkołę rolniczą ponadpodstawową
  Promotor: dr inż. arch. Marek Gawdzik
  Wydział Architektury, Politechnika Gdańska
 4. Autor: Michał Hondo
  Transformacje osiedli wielkopłytowych na podstawie Osiedla Piastowskiego w Poznaniu
  Promotor: dr inż. arch. Adam Sieniecki
  Wydział Architektury, Politechnika Poznańska
 5. Autorzy: Iga Jagodzińska, Adam Grudzień
  Regionalizm w architekturze, w kontekście rozwoju społeczeństwa technologicznego i globalizacji. Tradycyjny model projektowania a model cyfrowy oparty o algorytmiczną analizę danych – Centrum Identyfikacji Architektury Wernakularnej jako miejsce nauczania dawnej sztuki budownictwa – osada rzemieślnicza we Wdzydzach Kiszewskich
  Promotor: dr inż. arch. Agnieszka Błażko
  Wydział Architektury, Politechnika Gdańska
 6. Autor: Anna Jaruga-Rozdolska
  Ośrodek badawczy w Wadi Rum w Jordanii
  Promotor: dr inż. arch. Tomasz Krotowski
  Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka
 7. Autor: Patrycja Jędra
  Współczesna agora jako pole architektonicznej debaty: Athenaeum Rio de Janeiro 
  Promotor: dr inż. arch. Ada Kwiatkowska
  Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska
 8. Autor: Anna Kowalik
  Architektura skupienia. Przyklasztorne centrum rekolekcyjne w Sulejowie
  Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński, prof. zw. PW
  Wydział Architektury, Politechnika Warszawska
 9. Autor: Tomasz Kruszyński
  nieWIDZIALNE SACRUM
  Promotor: dr inż. arch. Agnieszka Błażko
  Wydział Architektury, Politechnika Gdańska
 10. Autor: Aleksandra Kubacka
  Muzeum polskiej myśli technicznej przy pasie startowym dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny w Krakowie
  Promotor: dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, prof. PK; promotor pomocniczy: dr inż. arch. Ernestyna Szpakowska-Loranz
  Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
 11. Autor: Konrad Lepak
  Hotel wraz z termami nad Zalewem Solińskim
  Promotor: dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK; promotor pomocniczy: dr inż. arch. Przemysław Bigaj 
  Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
 12. Autor: Paweł Lisiak
  Laudato si’: klasztor OO. Franciszkanów
  Promotor: dr inż. arch. Ada Kwiatkowska
  Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska
 13. Autor: Martyna Mazurek
  Wieżowiec obrotowy w Warszawie
  Promotor: dr inż. arch. Bartosz Haduch
  Wydział Architektury i Sztuk Pięknych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 14. Autor: Patrycja Mroczek
  Wprowadzenie funkcji aktywizujących w zdegradowane przestrzenie poprzemysłowe – Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Praga Południe
  Promotor: dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska
  Wydział Architektury, Politechnika Gdańska
 15. Autor: Marta Orszt
  Zmierzać i odnaleźć się. Koncepcja centrum dla pielgrzymów i plan rewitalizacji wsi Porreiras w północnej Portugalii
  Promotor: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. UAP
  Wydział Architektury i Wzornictwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 16. Autor: Iga Ostrowska
  Cohousing jako forma mieszkalna sprzyjająca integracji mieszkańców w miastach
  Promotor: mgr inż. arch. Katarzyna Kierczyńska-Królikowska
  Wydział Architektury, Politechnika Warszawska
 17. Autor: Julia Przybyszewska
  Krematorium wodne w Szczecinie
  Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich; promotor pomocniczy: dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
  Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
 18. Autor: Zuzanna Robutka
  Sokratejskie Centrum Dialogu
  Promotor: dr inż. arch. Marek Lamber
  Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska
 19. Autor: Alicja Sienkiewicz
  Potencjał spoiwa. Uzupełnienie istniejącej struktury urbanistycznej i społecznej na przykładzie Rzymu
  Promotor: dr inż. arch. Marek Lamber
  Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska
 20. Autorzy: Aleksandra Śliwa, Demi Tran, Tadeusz Szaraniec
  Międzypokoleniowa wioska na Grabinie. Dom seniora zintegrowany z ośrodkiem terapeutycznym dla dzieci
  Promotor: dr inż. arch. Anna Taczalska-Ryniak; promotor pomocniczy: mgr inż. arch. Marek Bystroń; promotor pomocniczy: mgr inż. arch. Wojciech Duliński
  Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
 21. Autor: Hanna Smulczyńska
  Rewitalizacja obszaru stadionu im. E. Szyca w Poznaniu
  Promotor: dr hab. inż. arch. Maciej Janowski
  Wydział Architektury, Politechnika Poznańska
 22. Autor: Maciej Sokół
  Architektura schronienia – na styku potrzeb jednostki i wspólnoty w warunkach odosobnienia. Projekt stacji polarnej na Spitsbergenie
  Promotor: dr inż. arch. Anna Grabowska
  Wydział Architektury, Politechnika Warszawska
 23. Autor: Adriana Sowa
  widzieć: Herbarium we Wrocławiu
  Promotor: dr inż. arch. Tomasz Głowacki
  Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska
 24. Autor: Marta Stachurska
  Architektura cyrkulacyjna – Muzeum Kultury przy założeniu klasztornym Sant’ Agostino w Materze
  Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka; promotor pomocniczy: dr inż. arch. Barbara Zin
  Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
 25. Autor: Julia Zasada
  Ambasada Republiki Czech w Etiopii
  Promotor: dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka
  Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

8 października 2020 r. (czwartek) w Warszawie odbędzie się III etap konkursu, podczas którego autorzy prac nominowanych do finału będą mieli okazję zaprezentować swoje prace dyplomowe członkom Sądu Konkursowego w Pawilonie Wystawowym SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie.
Nazwiska Laureatów konkursu poznamy 9 października 2020 r. (piątek) o godz.16.00 podczas uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom Konkursu Dyplom Roku 2020 w Warszawie.

facebook share