Wyniki dopuszczenia do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu krytego w Piasecznie

Opublikowano wyniki dopuszczenia do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu krytego w Piasecznie.
https://konkurs-piaseczno-basen.sarp.warszawa.pl/

facebook share