Wyniki dwuetapowego konkursu studialno-realizacyjnego na koncepcję urbanistyczno – architektoniczną zagospodarowania terenów przy Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach


Sąd konkursowy na posiedzeniu w dniu 19 września 2019 r. po dokładnej analizie 5 złożonych do II Etapu prac konkursowych w kontekście wymagań Zamawiającego oraz istotnych postanowień Regulaminu konkursu w tym kryteriów oceny prac konkursowych postanowił o przyznaniu I, II, i III Nagrody oraz dwóch Wyróżnień. Decyzja Sądu Konkursowego została zatwierdzona przez Kierownika zamawiającego w dniu 20 września 2019 r.

I NAGRODA
Praca konkursowa o numerze 004 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 128051; numer w Etapie I nadany opracowaniu studialnemu przez Sekretarza konkursu – 022)
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
M.O.C. Architekci sp. z o.o. sp. k., pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
Skład zespołu autorskiego:
Ewa Janik, Błażej Janik, Krzysztof Kaczmarczyk, Małgorzata Karolak, Katarzyna Białas
     
II NAGRODA
Praca konkursowa o numerze 003
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 981329, numer w Etapie I nadany opracowaniu studialnemu przez Sekretarza konkursu – 037)
Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:
1. Liniaprosta Piotr Nowocień, ul. Sienkiewicza 13, 05-807 Podkowa Leśna
2. Grzegorz Rejniak, ul. Jaszowiecka 14/59, 02-934 Warszawa
3. Krzysztof Kamienobrodzki, ul. Inflancka 19/43, 00-189 Warszawa
4. Barchitektura Rela Juraszyńska, ul. Kamień Polny 11, 05-806 Pęcice Małe
Skład zespołu autorskiego:
Krzysztof Kamienogrodzki, Grzegorz Rejniak, Liniaprosta Piotr Nowocień, Kacper Borek, Rela Juraszczyńska, konsultacje d/s efektywności energetycznej: Borys Lewandowski
III NAGRODA
Praca konkursowa o numerze 005
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 222724, numer w Etapie I nadany opracowaniu studialnemu przez Sekretarza konkursu – 015)
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
1. Pracownia Projektowa Paulina Rogalska, ul.Żwirowa 8a, 87-800 Włocławek
2. Kamila Szatanowska Studio Projektowe, ul.Waryńskiego 2d/5, 80-433 Gdańsk
3. Zofia Zuchowicz, ul.Srebrniki 5b/3, 80-282 Gdańsk
Skład zespołu autorskiego:
Paulina Rogalska, Kamila Szatanowska, Zofia Zuchowicz.
WYRÓŻNIENIE
Praca konkursowa nr 001
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 623796, numer nadany przez sekretarza w I Etapie konkursu – 017)
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Maciej Siuda Pracownia, ul.Hoża 37, 00-521 Warszawa
Skład zespołu autorskiego:
Jan Przedpełski, Julia Wąsak, Maciej Siuda
współpraca z filozofem Mateuszem Falkowskim
WYRÓŻNIENIE
Praca konkursowa nr 002
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 591928, numer nadany przez sekretarza w I Etapie konkursu – 009)
Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:
1. Tomasz Bogusz, ul.Porębskiego 49/5, 80-312 Gdańsk
2. Michał Wiater, ul.Bursztynowa 15, 84-312 Cewice
3. Marta Mioduszewska, ul.Piecewska 35/113, 80-288 Gdańsk
4. Izabela Kordyka, Bornholmer str.85, 10439 Berlin
5. Karol Szulc, ul.Volty 2, 80-172 Gdańsk
Skład zespołu autorskiego:
Tomasz Bogusz, Michał Wiater, Marta Mioduszewska, Izabela Kordyka, Karol Szulc

Gratulujemy zwycięzcom.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnymi wynikami na stronie www konkursu: https://konkurs-michalowice.sarp.warszawa.pl/ 

facebook share