Wykład Tomasa Mavera na Wydziale Architektury PW

Serdecznie zapraszamy na inaugurację roku akademickiego 2015/16 na ASK, którą uświetni wykład naszego specjalnego gościa, profesora Toma Mavera, zatytułowany “Architectural Design and the Information Technologies: a Retrospective”. Odbędzie się on 2 października 2015 o godzinie 18.15 w audytorium 103 na Wydziale Architektury PW przy ul. Koszykowej 55.
Tom Maver, Research Professor w Mackintosh School of Architecture, Glasgow School of Art, jest jednym z pionierów zastosowania technik komputerowego wspomagania projektowania i niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzinie. Już na przełomie lat 60tych i 70 tych, gdy technologie informacyjne w architekturze były jeszcze pieśnią przyszłości, założył słynny ABACUS (Architecture and Building Aids Computer Unit, Strathclyde), czyli grupę badawczą na Wydziale Architektury Uniwersytetu Strathclyde. Grupa ta, pod jego kierownictwem przez 32 lata była światowym liderem działań łączących projektowanie i badania w dziedzinach komputerowego wspomagania projektowania, multimediów, rzeczywistości wirtualnej, symulacji w skali urbanistycznej i zastosowania technologii informacyjnych w ochronie dziedzictwa. Projekt Virtual Glasgow z początku lat 90-tych był pionierskim zastosowaniem technologii sieciowych w ochronie i popularyzacji dziedzictwa. Zastosowane w projekcie metody interakcji z użytkownikami wyprzedzały o lata koncept Web 2.0.
Profesor Maver był wielokrotnie nagradzany za swą działalność, między innymi przez: International Building Performance Simulation Association, Building Environmental Performance Analysis Club, European CAAD Association, American CAD in Architecture Association, Sociedad Iberoamerican de Grafica Digital. Otrzymał Złoty Medal The Royal Society (brytyjskiego odpowiednika Akademii Nauk).
Tom Maver jest członkiem Rady Programowej anglojęzycznych studiów magisterskich Architecture for Society of Knowledge na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

facebook share