Wybory do Kolegium Sędziów Konkursowych

Informujemy, że podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Programowo-Wyborczego Członków OW SARP w dniu 14 października 2023 r. odbędą się wybory do Kolegium Sędziów Konkursowych SARP w kadencji 2023-2027.

Wybory sędziów konkursowych SARP zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Sędziów Konkursowych SARP oraz Konkursów Architektonicznych i Urbanistycznych (link do regulaminu).

W celu kandydowania należy zarejestrować się na stronie: http://www.architektsarp.pl postępując zgodnie z umieszczoną na stronie instrukcją. Dotyczy to zarówno sędziów aktywnych jak i osób, które chciałyby zostać członkami KSK, a nie były sędziami w ostatniej kadencji lub chcą kandydować po raz pierwszy.

Rejestracja służy do zgromadzenia danych o kandydatach oraz potwierdzenia spełniania kryteriów merytorycznych określonych w Regulaminie. Rejestracja jest jednocześnie zgodą na kandydowanie podczas Walnego Zebrania.

Lista wyborcza kandydatów do KSK OW SARP na Walnym Zebraniu zostanie wygenerowana zgodnie z listą zarejestrowanych na stronie http://www.architektsarp.pl.

Podczas Walnego Zebrania nie będzie możliwości dopisywania kandydatów do listy poza osobami zarejestrowanymi w systemie elektronicznym.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem OW SARP: biuro@sarp.warszawa.pl, tel. 22 826 74 39.

W celu usprawnienia technicznego przygotowania wyborów prosimy o rejestrację w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2023 r.

Prosimy również o wypełnienie formularza informacyjnego wg wzoru (pobierz formularz) o kandydacie i przesłanie go do biura OW SARP na adres: kontakt@sarp.warszawa.pl w terminie do 1 października 2023 r.

facebook share