Współpraca projektowa Koła “Falenica” z Katedrą Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego WAPW

Koło „FALENICA” przy OW SARP we współpracy z Katedrą Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, którą kieruje dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. uczelni, w Roku Akademickim 2023/24 w ramach zajęć kursowych prowadzonych ze Studentami w semestrze I studiów II stopnia (magisterskich) pt. Projekt Urbanistyczny Centrum, zaproponowało przygotowanie opracowań studialnych o charakterze doświadczalno-dyskusyjnym pt.:

MIASTO PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM

CENTRA LOKALNE I OSIEDLOWE

WIZJE STUDENTÓW

Zespoły Autorskie zajmowały się opracowaniem koncepcji centrów usytuowanych w Warszawie w Dzielnicy Wawer, Ursynów, także w Bytomiu (teren dawnej EC Szombierki).

Rozwiązania projektowe o charakterze urbanistycznym wykonane zostały na podstawie wcześniej przeprowadzonych analiz w szerszym kontekście lokalizacyjnym.

Studenckie Zespoły Projektowe miały za zadanie zaproponowanie autorskich rozwiązań zgodnych z preferencjami poszczególnych Projektantek i Projektantów, uwzględniając w nich zagadnienia społeczne, uniwersalne oraz proekologiczne.

W założeniu opracowania pozwolić miały Studentom na zetknięcie się z realnymi lokalizacjami i potrzebami,  dać szansę na zaprezentowanie indywidualnych rozwiązań, będących głosem Młodego Pokolenia i przedstawienie ich Zainteresowanym Urzędom, Organizacjom i Mieszkańcom.

Mamy nadzieję, że staną się także punktem wyjścia do dyskusji oraz ewentualną inspiracją dla działań projektowych w przyszłości.

Zespołowy charakter pracy sprzyjał wymianie poglądów dotyczących koncepcji programowych, funkcjonalnych i przestrzennych, które następnie przedstawiane były Dydaktykom prowadzącym zajęcia w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego WAPW.

ZESPÓŁ PROWADZĄCYCH:

 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. uczelni,
 • dr inż. arch. Agnieszka Wośko-Czeranowska,
 • mgr inż. arch. Mikołaj Gomółka,
 • mgr inż. arch. Michał Purski,
 • mgr inż. arch. Leszek Wiśniewski,
  przy współpracy:
 • dr inż. arch. Krystyny Ilmurzyńskiej.

ZESPOŁY AUTORSKIE:

Temat: FALENICA – Tartak/Sylikat

Opracowanie zatytułowane: NOWE ZIELONE CENTRUM KOLALNE – TARTAK FALENICA

 • inż. arch. Julia Madajska
 • inż. arch. Natalia Korzeniowska
 • (inż. arch. Anita Karczmarczyk)

Opracowanie zatytułowane: NOWE CENTRUM SILIKAT

 • inż. arch. Hubert Natorff
 • inż. arch. Bartłomiej Urbanowski
 • inż. arch. Katarzyna Wroczek

Opracowanie zatytułowane: ZIELONA ALEJA FALENICY

 • inż. arch. Martyna Biernacka
 • inż. arch. Weronika Jaworska
 • inż. arch. Agata Stefańska
 • inż. arch. Maria Tuchowska

Opracowanie zatytułowane: ZIELONE SERCE FALENICY – KONCEPCJA PARKÓW LINIOWYCH WZDŁUŻ ZABUDOWY ULICY 

 • inż. arch. Zuzanna Filipek
 • inż. arch. Karolina Kuśpiel
 • inż. arch. Mikołaj Szafrański

Opracowanie zatytułowane: ZIELEŃ. KOMUNIKACJA ROWEROWA ORAZ DOSTĘPNOŚĆ JAKO GŁÓWNE CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE NOWE CENTRUM FALENICY

 • inż. arch. Katarzyna Karczewska
 • inż. arch. Mikołaj Szewko
 • inż. arch. Krzysztof Żak

Temat: KEN – rejon stacji Metro Ursynów

Opracowanie zatytułowane: AKTYWIZUJĄCY URSYNÓW

 • inż. arch. Jakub Hunt
 • inż. arch. Maja Kordalska
 • inż. arch. Michał Szczepanek

Opracowanie zatytułowane: KEN.ough

 • inż. arch. Alicja Bakalarska
 • inż. arch. Matylda Wolska
 • inż. arch. Piotr Wojnar

Opracowanie zatytułowane: WĘZEŁ PUBLICZNY URSYNOWA

 • inż. arch. Julia Baranowska
 • inż. arch. Sabrina Skusa
 • inż. arch. Karolina Wojenka

Opracowanie zatytułowane: BULWARY URSYNOWA

 • inż. arch. Darina Gladilova
 • inż. arch. Olga Mikołajczyk
 • inż. arch. Alicja Sutkowska

Opracowanie zatytułowane: WIELOPOZIOMOWA PRZESTRZEŃ DLA WSPÓLNOTY URSYNOWA

 • inż. arch. Mateusz Krzyżanowski
 • inż. arch. Olga Rowicka

Temat: BYTOM – teren dawnej EC Szombierki

Opracowanie zatytułowane: HUB UNIWERSYTECKI PRZY DAWNEJ ELEKTROWNI SZOMBIERKI W BYTOMIU

 • inż. arch. Zuzanna Kasztelanic
 • inż. arch. Maryia Markelava
 • inż. arch. Szymon Panek
 • inż. arch. Bartłomiej Szczyrk
 • inż. arch. Grzegorz Środa
 • inż. arch. Grzegorz Staroń
 • inż. arch. Zygmunt Stiasny

Inicjatywa została objęta w 2023 r.  patronatem Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz Towarzystwa Miłośników Falenicy.

Wsparcie merytoryczne i finansowe otrzymane z OW SARP pozwoliły na zorganizowanie WYSTAWY STACJONARNEJ w dniach 18-22 marca 2024 r. w godz. 9-16, w Sali Lustrzanej (parter), w siedzibie OW SARP, ul. Foksal 2, Warszawa

oraz

SPOTKANIA HYBRYDOWEGO POŁĄCZONEGO Z PREZENTACJĄ PRAC I DYSKUSJĄ Z AUTORKAMI I AUTORAMI OPRACOWAŃ DNIA 19.03.2024 R. (wtorek) O GODZ. 16.00 (do ok. godz.18.00)

na platformie MS Teams [klik]

facebook share