Wspólne Miasto – wystawa projektów

Wystawa projektów powstałych podczas warsztatów architektonicznych o przestrzeni miejskiej.

warsztaty prowadzili:
Małgorzata Kuciewicz i Sebastian Bałut
Kaja Dziarmakowska i Monika Wróbel
Marta Frejda i Michał Gratkowski
Jan Strumiłło
Łukasz Wojciechowski i Natalia Rowińska

SARP, Oddział Warszawski
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

piątek, 6 grudnia 2013
godz. 18:00 – 21:00

sobota – niedziela, 7 – 8 grudnia 2013
godz. 12.00 – 18.00

wspólnemiasto.pl

Warsztaty architektoniczne Wspólne Miasto to propozycja dla mieszkańców Warszawy i Polski pragnących wziąć czynny udział w projektowaniu przestrzeni miejskiej, w której żyją i pracują.
Warsztaty prowadzili architekci i teoretycy architektury, których projekty i teorie charakteryzują się nowatorskim oraz świadomym podejściem do zagadnień architektonicznych i urbanistycznych. Podczas warsztatów prowadzący przedstawili różne tendencje związane z projektowaniem miasta, a uczestnicy rozwijali umiejętności, wiedzę i kreatywność poprzez interakcję z zaproszonymi specjalistami i innymi uczestnikami.

Brak wiedzy dotyczącej przestrzeni miejskiej, w której na co dzień żyjemy, a także brak platformy do wymiany poglądów i propozycji związanych z miastem – to problemy, które zaowocowały zaproszeniem mieszkańców do współtworzenia miasta oraz do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i uwagami w ramach warsztatów Wspólne Miasto.

Spotkania te miały na celu poszerzanie wiedzy i edukacji mieszkańców z zakresu architektury i urbanistyki, promowanie rozwiązań służących demokratyzacji procesu podejmowania decyzji dotyczących projektowania miast, jak również kształtowanie świadomości mieszkańców i zaangażowanie ich we wspólne planowanie przestrzeni miejskiej, rozwijanie w nich umiejętności zespołowego działania, pobudzanie ich kreatywności oraz doskonalenie umiejętności manualnych.

———

Warsztaty towarzyszą projektowi Dom Kereta.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Organizator: Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej

Partnerzy: MWW Muzeum Współczesne WrocławInstytut Badań Przestrzeni PublicznejpaństwomiastoProjekt: PolskaJednostka Architektury, Miejska, CROMA, Kostrzewa PR, Oddział Warszawski SARPBiuro Wystaw.

Patroni medialni: BRYŁA.pl, miesięcznik Architektura Murator, renewsPL, FUTU,NOTES.NA.6.TYGODNIMiasta

facebook share