WODA W ZIELENI – dwudniowe szkolenie OW SARP dla architektów i architektów krajobrazu, działających w zawodzie

Sekcja Architektury Krajobrazu OW SARP zaprasza na dwudniowe szkolenie OW SARP dla architektów i architektów krajobrazu, działających w zawodzie: „WODA W ZIELENI – Projektowanie zieleni retencyjnej – Systemu Powierzchniowej Retencji Miejskiej (SPRiM)”
PRELEGENT: dr inż. architekt krajobrazu Joanna Rayss

DATY I LOKALIZACJA:
20.06.2022 (poniedziałek) I GODZINY: 11:00-17:00 I ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
22.06.2022 (środa) I GODZINY: 11:00-15:00 I platforma zoom OW SARP
Wstęp na szkolenie jest wolny. Uwaga: Na szkolenie obowiązują zapisy, liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. Rejestracja uczestników szkolenia nastąpi wg kolejności zgłoszeń – przy założeniu, że pierwszeństwo na 40 miejsc będą mieć członkowie OW SARP bez zaległości składkowych.
Zgłoszenia na szkolenie: kontakt@sarp.warszawa.pl

Warunkami uczestnictwa w Szkoleniu są:

a) zgłoszenie do dnia 15 czerwca 2022 r. imienia i nazwiska Uczestnika z deklaracją, iż jest się działającym w zawodzie architektem lub architektem krajobrazu
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OW SARP oraz wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez OW SARP wizerunku utrwalonego w ramach szkolenia „Woda w Zieleni” -Treść OŚWIADCZENIA zostanie rozesłana do Uczestników szkolenia. Podpisane oświadczenia przez uczestników szkolenia będziemy zbierać przed rozpoczęciem szkolenia w dniu 20.06.2022 r.

Członków OW SARP prosimy o dopisanie do zgłoszenia informacji o przynależności do OW SARP i opłaconych składkach członkowskich.
Organizator szkolenia: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, tel. 22 82 67 439. Koordynator szkolenia: arch. kraj. Katarzyna Łowicka, OW SARP
Partnerem OW SARP przy realizacji szkolenia jest ACO Sp. z o.o. Partnerem medialnym wydarzenia jest Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu.
Szkolenie OW SARP – WODA W ZIELENI – włączone jest w cykl wydarzeń “WODA W CENTRUM”, którego organizatorami są: Oddział Warszawski SARP i Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Projekt realizowany jest we współpracy z m.st. Warszawa.
Partnerem generalnym cyklu jest Geberit.

PROGRAM SZKOLENIA:
1 dzień – teoretyczny (ok 5 godz. wykładu)

Zagadnienia omówione na szkoleniu:

 1. Systemy przyrodnicze miast a zielona infrastruktura.
 2. Metody nawadniania zieleni.
 3. Retencja a drenaż – krytyczny przegląd popularnych metod związanych z zagospodarowaniem i retencją wody opadowej.
 4. Metodyka obliczania ilości wód opadowych i roztopowych na potrzeby rozwiązań powierzchniowych.
 5. Metodologia projektowania Systemu Powierzchniowej Retencji Miejskiej (SPRM).
 6. SPRiM jako teren biologicznie czynny
 7. Zalecenia wykonawcze
 8. Kwestie ekonomiczne – kalkulacje wartości usług ekosystemowych w SPRiM
 9. Polecane materiały źródłowe

2 dzień – studium przypadków (ok 4 h spotkanie na platformie zoom OW SARP), 

W programie m.in.:

 1. Omówienie 3 projektów technicznych SPRiM uwzględniających retencję wody na terenie inwestycji, m.in. na osiedlu mieszkaniowym w Pogórzu, gm. Kosakowo ul. Paderewskiego/ Kościuszki, w tym omówienie:
 • obliczeń ilości wód opadowych i roztopowych na potrzeby rozwiązań powierzchniowych zaprojektowanego Systemu Powierzchniowej Retencji Miejskiej (SPRM)
 • przygotowania podłoża dla roślin
 • doboru gatunkowego zieleni retencyjnej
 • istotnych zapisów projektu oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
 • kosztów realizacji
 • niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych w okresie eksploatacji obiektu

2. Prezentacja nagrań video z wizji terenowych w miejscach realizacji ww. projektów SPRM
3. Omówienie innych zagadnień praktycznych, które są istotne przy projektowaniu rozwiązań zapewniających retencję wody na terenie inwestycji.

Uwaga: Organizator ustala plan Szkolenia oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie, nawet w dniu, w którym odbywa się Szkolenie.

facebook share