Warsztaty urbanistyczno-architektoniczne dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół ul. Towarowej w Warszawie

20 października rozpoczął się nabór na Warsztaty urbanistyczno-architektoniczne dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół ulicy Towarowej na Woli w Warszawie przygotowane przez Oddział Warszawski SARP na zlecenie Muzeum Woli, o. Muzeum Warszawy.

Celem Warsztatów jest opracowanie czterech Programów przemian otoczenia ulicy Towarowej. Przemiany te mają dotyczyć sfery przestrzennej w powiązaniu z czynnikami społecznymi i gospodarczymi. Dynamiczny rozwój ulicy i jej otoczenia sprawia, że konieczna jest redefinicja jej roli.

Uczestnicy powinni zaprezentować koncepcje Programów na przestrzeń publiczną, wraz ze wskazaniem sposobu jej zagospodarowania, funkcjonowania w różnych porach dnia, tygodnia i roku oraz dostosowania tej przestrzeni do zróżnicowanych funkcji obszaru (mieszkania, instytucje kultury, miejsca pracy, lokale handlowe, usługowe i inne). Koncepcje te powinny brać pod uwagę potrzeby różnych grup użytkowników.

Szczegółowe informacje odnośnie warsztatów znaleźć można na stronie: nowatowarowa.pl

Facebook event: facebook.com

facebook share