Warsztaty stanowiące finał cyklu pn. “Dziedzictwo na Przyszłość”.

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, w ramach realizacji projektu badawczego OpenHeritage (program UE Horyzont 2020 umowa grantowa nr776766) w partnerskiej współpracy z Warszawskim Pawilonem Architektury Zodiak (m.st. Warszawa) zaprasza do udziału w warsztatach stanowiących finał cyklu pn. Dziedzictwo na Przyszłość.

Warsztaty odbędą się 23 czerwca 2022 r. (czwartek) w godzinach 10.00 – 16.00 w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury.

Celem warsztatów, w ramach upowszechnienie wyników projektu OpenHeritage, jest krytyczna refleksja nad sposobami współczesnej adaptacji miejsc dziedzictwa i wobec współczesnych wyzwań społecznych i klimatycznych. W ramach warsztatów zostaną zaprezentowane przykłady dobrych praktyk związanych z wykorzystaniem przestrzeni dziedzictwa jako miejsc sprzyjających nowoczesnej pracy ze szczególnym uwzględnieniem miejskiej produkcji. Zastanowimy się, jakie znaczenie ma i może mieć dziedzictwo materialne i niematerialne dla innowacji. Jakie modele organizacyjno- finansowe sprzyjają rozwojowi projektów zorientowanych na społeczność.

Wobec trwającej wojny rosyjsko – ukraińskiej zapytamy również o współczesne podejście do dziedzictwa i jego znaczenia dla społeczności w sytuacji konfliktu zbrojnego. Zastanowimy się, w jaki sposób warto myśleć o przyszłej odbudowie, czerpiąc z dobrych praktyk i doświadczeń.

Warsztaty są skierowane do różnych szczebli decydentów i specjalistów, w tym przedstawicieli sfery biznesowej i społecznej.
Plan warsztatów zakłada serię prezentacji oraz prace w ramach mniejszych grup (stolików) nad wybranymi obszarami/tematami, których dotyczy dana prezentacja, a będą to:

  • Praca jako dziedzictwo: nowoczesne rzemiosło,
  • Dziedzictwo dla klimatu: nowoczesne metody adaptacji,
  • Innowacje inspirowane dziedzictwem
  • Odpowiedzialne inwestowanie z udziałem społeczności
  • Przeciw zniszczeniu. Dziedzictwo wobec wojny.

Do udziału w warsztatach zaprosimy ok. 40 osób (prelegentów oraz uczestników wybranych na podstawie zgłoszeń w otwartym naborze). Poszczególne grupy będą miały charakter zróżnicowany pod względem: miejsca, z którego dana osoba przejeżdża lub które reprezentuje; branży/profesji/instytucji; Warsztaty będą prowadzone z poszanowaniem Zasad Etycznych Projektu OpenHeritage.

Udział w warsztacie dla uczestników wybranych na podstawie zgłoszeń jest bezpłatny.

Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie droga elektroniczną poprzez formularz.

Więcej informacji:
https://ohpraga.pl/dziedzictwo-na-przyszlosc-warsztaty-openheritage/
Wydarzenie na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1041305866485162

facebook share