Warsztaty projektowe PRAGA PÓŁNOC

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłasza nabór do udziału w warsztatach projektowych organizowanych we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich (Oddział w Warszawie).

Celem warsztatów jest opracowanie programu przemian w sferze gospodarczej i przestrzennej na wskazanym obszarze Pragi Północ. Zaproponowany program opierać ma się na zasobie lokalowym miasta, w szczególności zasobie lokali użytkowych.

W warsztatach mogą brać udział profesjonalne zespoły architektów i specjalistów z takich dziedzin jak socjologia, psychologia, antropologia, kulturoznawstwo, ekonomia, zarządzanie itp.

Warsztaty zorganizowane są w formie dwuetapowej. W pierwszym etapie prowadzony jest nabór Uczestników na podstawie jawnych zgłoszeń. Ocenie podlegać będzie zarówno zgłoszony opis strategii działania jak i dorobek Uczestnika. Na podstawie zgłoszeń wyłonionych zostanie pięciu Uczestników (zespołów projektowych), których zadaniem w drugim etapie warsztatów będzie opracowanie autorskiego programu przemian. Z każdym zespołem zawarta zostanie umowa i każdy zespół otrzyma za swoją pracę jednakowe wynagrodzenie w wysokości 15 000 zł.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmowane są do 15 maja 2014r. Termin opracowania programów przemian przez wybrane do II etapu zespoły projektowe – 23 czerwca 2014r.

Szczegółowe informacje na temat Warsztatów wraz z zakresem opracowania, regulaminem i odpowiednimi załącznikami można znaleźć na stronie internetowej www.warsztaty.sarp.warszawa.pl

 

facebook share