Warsztaty eksperckie WARSZAWSKIE CENTRA LOKALNE

16 lutego rozpoczęły się prace nad studium koncepcyjnym dotyczącym centrów lokalnych w Warszawie. W ramach warsztatów przeprowadzona zostanie analiza istniejących centrów lokalnych w Warszawie, wskazane zostaną miejsca, gdzie występuje potrzeba ich utworzenia. Ważnym elementem projektu będzie badanie oczekiwań społecznych oraz wskazanie dobrych praktyk z innych miast europejskich. W ramach projektu odbywać się będą spotkania z aktywistami, urzędnikami i badaczami zaangażowanymi w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Prace ekspertów będzie można śledzić na bieżąco na stronie FB projektu, na stronie OW SARP oraz uczestnicząc w spotkaniach otwartych.

facebook share