Warsztaty dotyczące form Automatycznych Toalet Miejskich w wybranych lokalizacjach w Warszawie

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłasza nabór do udziału w warsztatach projektowych organizowanych we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.

Celem warsztatów jest opracowanie koncepcji form Automatycznych Toalet Miejskich w wybranych lokalizacjach w Warszawie na podstawie wytycznych przekazanych wybranym zespołom warsztatowym.

Warsztaty będą przebiegać dwuetapowo:

I etap – nabór Uczestników na podstawie zgłoszeń i wybór czterech Uczestników (zespołów projektowych), których zadaniem będzie opracowanie koncepcji formy Automatycznych Toalet Miejskich.

II etap – udział w warsztatach projektowych, polegających na spotkaniach z jury oraz wykonawcami, zakończony prezentacją koncepcji. Z każdym zespołem zawarta zostanie umowa i każdy zespół otrzyma za swoją pracę jednakowe wynagrodzenie w wysokości 6 500 zł brutto.

W warsztatach mogą brać udział profesjonalne zespoły architektów. Zgłoszenie powinno zawierać pełne dane uczestnika, portfolio najważniejszych prac – zarówno realizacji, jak i koncepcji oraz pół strony A4 opisu, jakie główne zagadnienia powinny pojawić się w procesie projektowania Automatycznych Toalet Miejskich.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmowane są do wtorku, 21 kwietnia 2015r. do godziny 17:00 na adres mailowy: warszawa@sarp.org.pl.

Pierwsze spotkanie z wybranymi zespołami, które otrzymają wytyczne do projektowania, odbędzie się 23 kwietnia. Otrzymają wytyczne do projektowania oraz harmonogram spotkań warsztatowych. Oddanie koncepcji powinno nastąpić do 22 maja 2015 roku.

facebook share