WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE – “MASTERPLAN – KONKURS – STANDARDY Instrumenty jakości projektów realizacyjnych”

Polsko-niemiecka konferencja WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE – “MASTERPLAN – KONKURS – STANDARDY Instrumenty jakości projektów realizacyjnych” odbędzie się 13 października 2017 roku w godzinach 14:30 – 19:00 w warszawskim SARP-ie, ul. Foksal 2.
Spotkanie poruszać będzie temat instrumentów wpływających na jakość realizacji budowanych obiektów na przykładach z Niemiec i Polski. Będzie mowa o roli masterplanów, Zostanie poddane analizie proces precyzowania zapisów określających jakość obiektu przed rozpoczęciem projektowania, tak aby nie ryzykować złych decyzji w samorządzie, jak dzięki prywatnym inwestorom realizować publiczne zadania w ramach „umów urbanistycznych“, które aktualnie regulują taką współpracę w większości projektów w Niemczech i wielu innych krajach Europy.Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne i możliwe tylko z potwierdzonym zgłoszeniem (program i opis konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączniku). O zgłoszenia prosimy do dnia 02.10.2016 na adres mailowy wra@cmcberlin.de lub faksem na numer +49 30 797 47 883. Potwierdzenia zgłoszeń będą wysyłane do Państwa na bieżąco.

facebook share