Warszawskie Obserwatorium Przemysłów Kreatywnych

Projekt badawczy Warszawskie Obserwatorium Przemysłów Kreatywnych jest niekomercyjnym przedsięwzięciem podejmowanym przez grupę pasjonatów pod kierownictwem merytorycznym dr hab. Rafała Kasprzaka, pracownika naukowo-dydaktycznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zatrudnionego w Instytucie Zarządzania.

Idea projektu badawczego, który pozwoliłby na diagnozę sytuacji ekonomicznej sektora kreatywnego na obszarze Warszawy, powstała podczas realizacji projektu European Creative Cluster Lab przez Miasto Stołeczne Warszawa. Kluczowym problemem, przed jakim stoją osoby budujące politykę wsparcia sektora kreatywnego jest bowiem brak bieżącej informacji o sytuacji ekonomicznej podmiotów sektora kreatywnego i właśnie jej uzupełnieniu służy ten projekt.

ekonomiawkulturze.pl

facebook share