Warszawskie Centra Lokalne – przedłużenie terminu składania uwag.

Oddział Warszawski SARP na zlecenie M. St. Warszawy opracowuje Studium centrów lokalnych w Warszawie, którego elementem jest rekomendacja pierwszych inwestycji priorytetowych w stolicy.

Temat ten spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców jak i aktywistów i mediów. Realizacja projektu pokazała, że podstawowy wpływ na sposób funkcjonowania centrów lokalnych powinny mieć społeczności lokalnych a wytyczne dla poszczególnych realizacji powinny być wypracowane w ramach konsultacji społecznych.

Podstawowe zadanie procesu w postaci opracowania metodologii i wyznaczenia sieci centrów lokalnych w Warszawie zostało zrealizowane, jednak określenie inwestycji priorytetowych wymaga dalszych szczegółowych analiz prawnych i logistycznych. Opracowana została lista wstępnych rekomendacji, która przedstawiona została na spotkaniu oraz profilu  „Warszawskie Centra Lokalne” na FB. Zestaw ten jest żywo komentowany i ciągle napływają do organizatorów komentarze i wnioski dotyczące finalnego wyboru a dyskusję ożywiają kolejne publikacje a ten temat w prasie.

W związku z powyższym proponujemy wydłużenie terminu składania uwag i komentarzy do końca czerwca 2015r. Natomiast finałowa publikacja wraz z listą pierwszych 10 priorytetowych inwestycji oraz scenariuszem działania przedstawiona zostanie we wrześniu 2015r. i wtedy też zorganizowana zostanie otwarta dyskusja na temat opracowania.

facebook share