Warszawskie Centra Lokalne – podsumowanie 2. etapu prac nad studium i prezentacja rekomendacji zespołu eksperckiego.

09.06.2015 (wtorek), godz.18.00-20.00
miejsce: Pawilon wystawowy SARP, ul. Foksal 2

Miasto Stołeczne Warszawa oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają na spotkanie podsumowujące drugi etap prac nad studium “Warszawskie Centra Lokalne”. W spotkaniu weźmie udział zespół ekspertów w składzie: prof. arch. Krzysztofa Domaradzkiego (Wydział Architektury PW): arch. Marlena Happach – OW SARP, dr inż. arch. Katarzyna Sadowy – OW SARP, arch. Marek Sawicki, arch. Aleksandra Wasilkowska OW SARP, dr Anna Domaradzka – Widła – Instytut Studiów Społecznych UW.

Celem projektu było określenie standardów funkcjonowania centrów lokalnych, wyznaczenie sieci warszawskich centrów oraz przygotowanie modelowych scenariuszy ich działania w wybranych lokalizacji.

Na spotkaniu 9 czerwca zostaną zaprezentowane wypracowane przez zespół ekspercki rekomendacje w postaci mapy, wskazane lokalizacje priorytetowe. Zapraszamy do zgłaszania uwag i aktywnego udziału w dyskusji.

Projekt „Warszawskie Centra Lokalne jest realizowany we współpracy M. St. Warszawa z Oddziałem Warszawskim SARP.

Więcej informacji o projekcie:

https://sarp.warszawa.pl/warsztaty/warszawskie-centra-lokalne/

https://www.facebook.com/warszawskiecentralokalne

facebook share