Warszawskie Centra Lokalne – drugie spotkanie robocze

Miasto Stołeczne Warszawa, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich i Muzeum Warszawskiej Pragi zapraszają na drugie spotkanie robocze towarzyszące warsztatom eksperckim “Warszawskie Centra Lokalne” (WCL), które odbędzie się 4 marca br. w godz. 18.00-20.00 w siedzibie Muzeum na ulicy Targowej 50/52.

Tym razem wraz z mieszkańcami i liderami poszczególnych dzielnic pragniemy wskazać i omówić miejsca, które ich zdaniem mają największy potencjał aby stać się w przyszłości centrami lokalnymi. Skupimy się przede wszystkim na tym czego najbardziej brakuje tym miejscom i w czym wyraża się ich największa wartość. Omawiać będziemy kolejno poszczególne dzielnice, uzupełniając w ten sposób mapę potencjalnych WCL.

Wszystkich pragnących wziąć udział w dyskusji zapraszamy na spotkanie otwarte lub do kontaktu emailowego, pisząc na adres warszawskiecentralokalne@gmail.com. Prosimy o wskazywanie potencjalnych WCL w Państwa dzielnicach.

Przygotowaliśmy również krótką ankietę, której wypełnienie pozwoli Państwu aktywnie włączyć się w prace Zespołu WCL. Prosimy o odsyłanie wypełnionych ankiet na adres zespołu.

[Pobierz ankietę]

Naszym zadaniem wskazanym przez Miasto Stołeczne Warszawa jest wybór i rekomendacja 10 miejsc w stolicy, w których zostaną przeprowadzone dopasowane do lokalnych potrzeb działania inwestycyjne na rzecz stworzenia lub wzmocnienia Centrum Lokalnego.

Warsztaty poprowadzą Anna Domaradzka- Widła i Aleksandra Wasilkowska (OW SARP).
W spotkaniu roboczym weźmie udział Pan Michał Olszewski Zastępca Prezydent m.st. Warszawy.

Podczas pierwszego wprowadzającego spotkania 25 lutego, dyskutowaliśmy o cechach i funkcjach Centrum Lokalnego. Wraz z zaproszonymi do panelu dyskusyjnego ekspertami: prof. Krzysztofem Domaradzkim, Joanną Erbel, prof. Sławomirem Gzellem i Sekretarzem Miasta St. Warszawy Marcinem Wojdatem określiliśmy jego definicję. Za dobrze funkcjonujące Centra Lokalne uznaliśmy miejsca, które:

  • łączą ludzi, budując lokalną wspólnotę
  • są współtworzone przez mieszkańców
  • są powszechnie dostępne i wielofunkcyjne
  • znajdują się w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania (10-15 min spaceru)
  • służą wymianie: handlowej, intelektualnej, społecznej
  • dają poczucie bezpieczeństwa swoim użytkownikom
  • mają ofertę dla różnych grup wiekowych i społecznych
  • mają przyjemną, ładną formę
  • są otwarte na eksperymentowanie i nowe rozwiązania
  • mają swój niepowtarzalny charakter, budujący lokalną tożsamość.

 

Zespół pod przewodnictwem prof. ndzw PW arch. Krzysztofa Domaradzkiego (Wydział Architektury PW) w składzie: arch. Marlena Happach – OW SARP, dr inż. arch. Katarzyna Sadowy – OW SARP oraz arch. Aleksandra Wasilkowska OW SARP, dr Anna Domaradzka-Widła – Instytut Studiów Społecznych UW, 16 lutego br. rozpoczął pracę nad studium koncepcyjnym dotyczącym centrów lokalnych w Warszawie.

Opracowanie powstaje na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy.

Więcej informacji:

https://sarp.warszawa.pl/warsztaty/warszawskie-centra-lokalne/

facebook share