Warszawskie Centra Lokalne – 3. spotkanie robocze. Dzielnice: Mokotów, Ochota, Praga Południe, Rembertów i Śródmieście.

11.03.2015 (środa), godz.18.00-20.00
miejsce: Muzeum Pragi przy ul. Targowej 50/52

Miasto Stołeczne Warszawa, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich i Muzeum Pragi zapraszają do udziału w kolejnym spotkaniu roboczym w ramach projektu “Warszawskie Centra Lokalne”, tym razem poświęconym dzielnicom: Mokotów, Ochota, Praga Południe, Rembertów i Śródmieście.

Warsztaty poprowadzą Anna Domaradzka-Widła (ISS UW) i Aleksandra Wasilkowska (OW SARP).

Spotkanie będzie kontynuacją pracy nad mapą potencjalnych Warszawskich Centrów Lokalnych. Wskazywane będą i omawiane miejsca, które zdaniem uczestników warsztatów mają największy potencjał aby stać się w przyszłości centrami lokalnymi w poszczególnych dzielnicach.

Zgodnie z wypracowaną już definicją, dobrze funkcjonującym centrum lokalnym może stać się miejsce, będące przestrzenią publiczną, które służąc różnym grupom mieszkańców, pozwala – w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania – na zaspokajanie zarówno potrzeb podstawowych (handel, usługi, rekreacja), jak i kulturalnych, społecznych czy edukacyjnych). Zakładamy, że takie miejsce, oprócz wielości przydatnych dla mieszkańców funkcji powinno być dobrze skomunikowane i posiadać wysokie walory estetyczne.

 

Jak zaznaczył obecny na spotkaniu 4 marca Michał Olszewski (Zastępca Prezydent M.St. Warszawy), tożsamość stolicy tkwi w jej lokalnych społecznościach i to ich rozwój Ratusz pragnie wspierać rozwijając i budując Warszawskie Centra Lokalne. WCL mają więc przede wszystkim wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców, spełniając funkcje handlowe, kulturalne i społeczne na poziomie lokalnym – osiedla czy dzielnicy.

Organizatorzy zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywistów i mieszkańców do aktywnego udziału w spotkaniu i przesyłania swoich propozycji na lokalizacje WCL na adres: warszawskiecentralokalne@gmail.com

Projekt „Warszawskie Centra Lokalne“ jest realizowany we współpracy M.St. Warszawa z Oddziałem Warszawskim SARP.

 

Więcej informacji:

https://sarp.warszawa.pl/warsztaty/warszawskie-centra-lokalne/

https://www.facebook.com/warszawskiecentralokalne

facebook share