Warszawski Pawilon Architektury – ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ogłosił zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku przy ul. Marszałkowskiej 104A (dawny budynek kawiarni ZODIAK), który ma być przekształcony w Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego lub odebrać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 pokój nr 104. Termin składania ofert: 13 kwietnia 2015 r.

Zarząd OW SARP informuje, że jednocześnie finalizowane są dwie procedury dotyczące przyszłego Warszawskiego Pawilonu Architektury. W najbliższy wtorek 31. marca o godz. 13:00 ogłoszone zostaną wyniki konkursu architektonicznego na otoczenie Pawilonu Zodiak. Zwycięzcy konkursu otrzymają rekomendację Jury konkursu oraz zarządu OW SARP do zaproszenia do wykonania dokumentacji projektowej placu przed budynkiem w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wykonawcy dokumentacji projektowej budynku Pawilonu (obiektu pozostającego w zarządzie ZGN-Śródmieście) zostaną wyłonieni w drodze opisanego powyżej przetargu. W trosce o jakość uzyskanych w takiej procedurze rozwiązań Oddział Warszawski SARP współpracuje z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami przy organizacji przetargu. Dzięki staraniom OW SARP w przetargu zrównano kryterium ceny z kryterium jakościowym, a także wprowadzono szereg innych korzystnych zapisów. Dodatkowo oceny nadesłanych zgłoszeń dokona Komisja Przetargowa w skład której weszło troje przedstawicieli OW SARP: prezes Marcin Mostafa, Mateusz Świętorzecki oraz Katarzyna Sadowy. Modernizacja budynku i otoczenia Pawilonu zrealizowane zostaną jako jedna inwestycja przez wykonawcę robót budowlanych wyłonionego w kolejnym przetargu planowanym do ogłoszenia w październiku 2015 r., na podstawie gotowej już dokumentacji i uzyskanego pozwolenia na budowę.

Więcej informacji na temat ogłoszonego przetargu znajduje się na stronie ZGN Śródmieście.

facebook share