Warszawska przestrzeń, urbanistyka i architektura – najważniejsze problemy

Dziekan Wydziału Architektury, prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona zaprasza na otwarte spotkanie – debatę środowisk zawodowych. Wydarzenie powiązane jest z obchodami jubileuszu 100-lecia Wydziału Architektury

Miejsce: Audytorium im. St. Noakowskiego, WA PW
Termin: wtorek, 20 października 2015 r.; godz.10:00 – ok. 15:00
Program: PROGRAM WYDARZENIA

facebook share