URBAN LABORATORY 3

Po ogromnym sukcesie dwóch poprzednich edycji warsztatów, Ambasada Szwajcarii w Polsce, Hochparterre i  Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają na trzecie Polsko-Szwajcarskie Warsztaty Urbanistyczne. W programie tegorocznej edycji znajdują się dwa obszary tematyczne, które będą stanowiły podstawę dyskusji przedstawicieli Szwajcarii i Polski z przybyłą na spotkanie publicznością.

Celem tego przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń między ekspertami z obu krajów. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim. Zapewnione jest tłumaczenie symultaniczne na język polski.

UWAGA! Na warsztaty obowiązuje wstępna rejestracja.

CZAS / 1-2 października 2015 r., 18:00
MIEJSCE / Pawilon SARP, ul. Foksal 2, Warszawa
REJESTRACJA I SZCZEGÓŁY / www.urbanlab.warszawa.plPanel 1 – MOBILNOŚĆ W MIEŚCIE – 01.10.2015 (czwartek) | 18:00, networking event

Zuryski transport publiczny jest uważany za wzorcowy. Od momentu uruchomienia sieci szybkiej kolei miejskiej w 1990 roku liczba pasażerów transportu zbiorowego znacząco wzrosła. Sieć tramwajowa jest gęsto rozbudowana, a na światłach ulicznych tramwaje są uprzywilejowane. Tymczasem przepustowość szybkiej kolei jak i tramwajów jest maksymalnie wykorzystana, w związku z tym przejazd tramwajem w centrum miasta trwa wyjątkowo długo.

Również sieć tramwajowa w Warszawie stanowi dobrą i wydajną podstawę transportu publicznego, która jest skutecznie uzupełniania przez dwie linie metra. Chociaż istnieje dobrze rozbudowana sieć szybkiej kolei, publiczny transport podmiejski traktowany jest po macoszemu. Rozbudowa miasta po II wojnie światowej zakładała budowę szerokich ulic, przystosowanych do transportu samochodowego, mimo że liczba aut była wówczas znikoma. Dzisiaj również szerokie arterie komunikacyjne są codziennie zakorkowane.

Tymczasem w Zurychu mniej niż połowa gospodarstw domowych posiada własny samochód, ponieważ praktyczną alternatywę stanowi system współdzielenia samochodu ”Mobility” (Car-Sharing-System). Od lat propagowany jest rozwój transportu rowerowego, którego rozbudowa postępuje jednak bardzo powoli.

Warszawa nadrabia braki w tym aspekcie dużo szybciej.

Jak powinna funkcjonować współpraca różnych środków transportu komunikacji miejskiej w idealnym przypadku? Jakie środki należy przedsięwziąć by polepszyć sytuację?

 


 

Panel 2 – PROCES PLANOWANIA – 02.10.2015 (piątek) | 18:00

W celu stworzenia miast przyjaznych mieszkańcom potrzeba takiego procesu planowania, w który zaangażowane są wszystkie zainteresowane strony: od władz miejskich, poprzez inwestorów i urbanistów, aż po. samych mieszkańców.

W Szwajcarii podstawę planistyczną na tworzą kantonalne ustawy o prawie budowlanym i planowaniu (PBG) oraz regionalne plany wytyczne (BZO). Te ostatnie są przedkładane przez gminy, poddawane pod referendum mieszkańców a następnie zatwierdzane przez władze.. Z dokładnością co do jednej działki określają one, jak duża bryła budynku i o jakiej funkcjonalności może powstać w danym miejscu. W przypadku większych obszarów zabudowy, możliwe są odstępstwa od tych precyzyjnych reguł, w oparciu o tzw. specjalny plan zabudowy. Najczęściej tworzony jest on poprzez planowanie próbne, organizowanie konkursów urbanistycznych oraz aktywny udział części społeczeństwa, której dotyczą zmiany. Dzięki temu dodatkowemu wysiłkowi inwestor może osiągnąć większą gęstość zabudowy na danym terenie, niż wynikałoby to z planów zagospodarowania.

W Warszawie plan zagospodarowania terenu pokrywa tylko część powierzchni miasta. W świecie neoliberalnej polityki inwestorzy cieszą się tu dużą swobodą działania. Zatraca się przy tym kompleksowe spojrzenie na rozwój architektury miasta. Proces planistyczny kreowany jest przez władze miejskie i urbanistów, zasadniczo bez współpracy i wpływu społeczności lokalnej.

Jak należy kierować procesem planistycznym, aby uwzględniał interesy inwestorów, miasta oraz społeczności lokalnej? Jaką rolę powinny odgrywać w nim władze miejskie?

 


 

O poprzednich edycjach można poczytać tutaj:
Urban Laboratory 1

Urban Laboratory 2

lub obejrzeć film z warsztatów.

facebook share