Umowa Ramowa – Partnerska z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie dotycząca współpracy przy wydarzeniach związanych z obchodami rocznicowymi profesora Longina Majdeckiego

8 sierpnia 2023 roku Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zawarł z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Umowę Ramową – Partnerską dotycząca współpracy przy wydarzeniach związanych z obchodami rocznicowymi profesora Longina Majdeckiego.
Strony zgodnie zdecydowały się wejść we współpracę przy organizacji Obchodów Rocznicowych poświęconych profesorowi Longinowi Majdeckiemu. Obchody obejmują lata 2022-2025, w ramach których zaplanowano cykl wydarzeń upamiętniających profesora Longina Majdeckiego oraz propagujących wiedzę na temat ochrony i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych. Profesor Longin Majdecki był wybitnym historykiem ogrodów, architektem krajobrazu i konserwatorem, który ocalił przed zniszczeniem i zapomnieniem wiele polskich zabytkowych ogrodów i cmentarzy. Profesor Longin Majdecki był m.in. członkiem OW SARP. Uhonorowanie Profesora związane jest z 25. rocznicą jego śmierci, która przypadała na rok 2022 i setną rocznicą urodzin, którą obchodzić będziemy w roku 2025.
Inicjatorem obchodów jest Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, które pełni rolę koordynatora projektu Obchodów Rocznicowych.

W ramach umowy partnerskiej Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zobowiązał się do wsparcia Muzeum w promocji organizowanych wydarzeń Obchodów Rocznicowych za pomocą mediów społecznościowych i własnych kanałów informacyjnych.
W ramach partnerstwa Sekcja Architektury Krajobrazu OW SARP zaplanowała zorganizowanie w dniu 4 października 2023 roku (w rocznicę urodzin profesora Longina Majdeckiego), w siedzibie OW SARP wykładu popularno-naukowego w zakresie powojennej rewaloryzacji układu kompozycyjno-przestrzennego założenia pałacowo-ogrodowego Łazienek Królewskich (obecnie Muzeum Łazienki Królewskie) wraz z terenem Łazienek Północnych (obecny park Agrykola) i Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

ŚWIAT OGRODÓW LONGINA MAJDECKIEGO
Zapraszamy na stronę www Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie poświęconą obchodom rocznicowym (link).

facebook share