Uchwała Zarządu OW SARP o wysokości składek dla nowych członków

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

planując nasze działania chcemy przede wszystkim mieć pewność, że wywiążemy się z naszych podstawowych zobowiązań – organizacji pracy naszego biura, utrzymania siedziby, tworzenia rzetelnej informacji i promowania działań OW SARP. Obecne stałe przychody, wśród których składki powinny stanowić główną pozycję, niestety na to nie pozwalają. Dlatego zdecydowaliśmy się na podniesienie składki dla nowych członków Stowarzyszenia do 10 zł miesięcznie. Liczymy na to, że nawet ta niewielka zmiana poprawi naszą sytuację finansową.

Ulga jest honorowana przez 3 lata od momentu uzyskania dyplomu. Natomiast zmiana wysokości składki dla nowych członków obowiązuje od marca.

Prosimy o terminowe wpłaty składek, co jest bardzo ważne zarówno ze względu na nasze biuro, jak i Fundusz Pomocy Koleżeńskiej. Dziękujemy za zrozumienie i wspieranie działań Stowarzyszenia

facebook share