Tydzień z Architekturą: Spacer architektoniczny – wieżowiec Q22

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zaprasza na czwarty spacer w ramach cyklu wydarzeń pt.: „Spacery OW SARP – budynek i jego twórca. Architekci oprowadzają po budynkach swojego autorstwa”. Spacer odbędzie się 27 maja 2017 r. (sobota) po budynku wysokościowym, autorstwa Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o.
Zobacz plakat wydarzenia

Gość:
arch. Jacek Świderski – Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o.
W programie:
• Prezentacja projektu (ok. 1 godziny)
• Spacer po obiekcie z jego twórcą (ok. 1 godziny)

Uwaga: konieczność rejestracji: spacery@sarp.warszawa.pl
Liczba uczestników spaceru jest ograniczona. Rejestracja uczestników spaceru nastąpi wg kolejności zgłoszeń – przy założeniu, że pierwszeństwo będą mieć członkowie OW SARP, bez zaległości składkowych.

Spacery organizujemy raz na kwartał, skupiając się na nowych realizacjach
w Warszawie, których autorami są polscy architekci. W miarę możliwości koncentrujemy się na obiektach zrealizowanych w wyniku konkursu architektonicznego. Spacer po budynku Q22 jest jednocześnie jednym z wydarzeń w ramach Tygodnia z Architekturą 2017.

facebook share