Trzecia edycja konkursu REVITARE!

Studentów i absolwentów 2010-2013 uczelni wyższych oraz młodych naukowców zapraszamy do udziału w REVITARE!

Jeśli interesujesz się problemami związanymi z rewitalizacją terenów zdegradowanych i prowadziłeś lub prowadzisz na ten temat badania warto zgłosić pracę do REVITARE!

Jeśli chcesz nawiązać kontakty naukowe ze specjalistami z dziedziny rewitalizacji terenów zdegradowanych i ochrony środowiska zgłoś udział do REVITARE!

Organizowany przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach ogólnopolski konkurs ma zwrócić uwagę młodych ludzi na tereny zdegradowane w procesie industrializacji i urbanizacji. Jednocześnie podkreślić fakt, że powierzchnia ziemi stanowi zasób nieodnawialny, wymagający szczególnej wrażliwości i świadomości nie tylko zarządzających środowiskiem, ale i całego społeczeństwa.

Jakie są aspekty badawcze REVITARE?

Prace konkursowe mogą uwzględniać następujące aspekty odnowy terenów zdegradowanych: przyrodniczo-krajobrazowy, technologiczno-inżynierski, projektowo-planistyczny, ekonomiczno-prawny i społeczny.

Kto może wziąć udział w REVITARE?

Studenci i młodzi pracownicy nauki, których interesuje proces rewitalizacji terenów zdegradowanych. REVITARE to konkurs dla osób, które chcą skonfrontować swoje dotychczasowe osiągnięcia z dokonaniami innych osób będących na podobnym etapie rozwoju zawodowego, a jednocześnie podnieść swoją wartość na rynku pracy.

Jak się zgłosić do REVITARE?

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować artykuł na podstawie zrealizowanej przez siebie pracy naukowo-badawczej dotyczącej problematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Do artykułu należy dołączyć prezentację multimedialną, która będzie integralną częścią pracy konkursowej. Szczegóły odnośnie wytycznych do artykułu i prezentacji znajdują się na stronie internetowej konkursu www.revitare-conf.pl/revitare2014 .

Wstępne zgłoszenie udziału online w konkursie oraz nadesłanie prac konkursowych 30 czerwca 2014 r.

Jakie są nagrody w REVITARE?

Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrody rzeczowe (sprzęt multimedialny) oraz opłacenie kosztów udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”. Autor najlepszej prezentacji otrzyma nagrodę specjalną.

Co daje udział w REVITARE?

• Promocję szczególnie uzdolnionych, studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz młodych naukowców.
• Niezależną ocenę pracy naukowo-badawczej dokonaną w ramach konkursu.
• Możliwość zaprezentowania swojej pracy szerszemu gronu odbiorców, składającemu się z najlepszych w kraju specjalistów z dziedziny rewitalizacji terenów zdegradowanych i ochrony środowiska.
• Publikację artykułu w monografii przygotowanej po konferencji.

Kiedy odbędzie się finał REVITARE?

Laureaci REVITARE zaprezentują swoje prace podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”, która odbędzie się 6-8 października 2014 r. w Ustroniu i Katowicach.

Regulamin REVITARE oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej
www.revitare-conf.pl/revitare2014

 

facebook share