Top Woman in Real Estate 2021 w Oddziale Warszawskim SARP!

Miło nam poinformować, że tegoroczną laureatką konkursu Top Woman in Real Estate 2021 w kategorii Green Building & Sustainability została Justyna Biernacka, nasza koleżanka z Oddziału Warszawskiego SARP.

Konkurs Top Woman in Real Estate jest prestiżowym konkursem, którego celem jest rozpowszechnienie wiedzy o wybitnych osiągnięciach kobiet działających w branży nieruchomości. Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach: Architecture, Design & Work Place, Asset & Property Management, Commercial Sales & Leasing, Green Building & Sustainability, Legal Advisory Services oraz Tax & Accounting Services. Dodatkowo przyznawane są nagrody w kategoriach: Best team, Pro-women company i Personality of the Year.

Nasze koleżanki architektki były już laureatkami Konkursu w latach ubiegłych. Architekt Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Partner w APA Wojciechowski Architekci i Wiceprezes Zarządu SARP do spraw środowiska i ochrony klimatu w 2018 roku zwyciężyła w 3 kategoriach: Architecture and design, Activities for green building oraz Online Voting – Top Woman in Real Estate 2018. W kolejnym roku nagrodę w kategorii Architecture and Design odebrała architekt Dorota Jarodzka-Śródka, Wiceprezes Zarządu Archicom SA, członkini wrocławskiego Oddziału SARP. W roku ubiegłym tytuł Top Woman in Real Estate w kategorii Architecture & design otrzymała architekt Ewa P. Porębska – Redaktor Naczelna Miesięcznika Architektura-Murator, członkini Oddziału Warszawskiego SARP.

W tym roku architektki są laureatkami nagrody w dwóch kategoriach: architekt Małgorzata Badzyńska-Trojan, Architect & Design Director w Grupie Capital Park SA w kategorii Architecture, Design & Work Place oraz architekt Justyna Biernacka z OW SARP w kategorii Green Building & Sustainability.

Justyna Biernacka jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, a obecnie doktorantką Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenia projektowe zdobywała m.in. w warszawskich pracowniach architektonicznych DJ&O Architekci, AMC Architekci i BBGK Architekci. W latach 2010-2015 była związana z firmą Skanska, gdzie była odpowiedzialna za tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju dla Skanska Residential Development Poland. Jest certyfikowaną Projektantką Budownictwa Pasywnego oraz LEED AP BD+C. Należy do Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów. Z Oddziałem Warszawskim SARP jest związana od 2006 roku, w kadencji 2016-2019 pełniła funkcję Pełnomocnika Zarządu d.s. Zrównoważonej Architektury oraz Sekretarz Zarządu OW SARP. Była również koordynatorką programu Warszawskie Centra Lokalne, współzałożycielką i Przewodniczącą Koła Architektury Zrównoważonej OW SARP, inicjatorką akcji #ArchitekciDlaKlimatu oraz nagrody specjalnej za rozwiązania proekologiczne w ramach Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy, a także ekspertką Warszawskiego Panelu Klimatycznego. W swojej działalności społecznej zajmowała się (nie)obecnością kobiet w przestrzeni miejskiej (Fundacja MaMa, m.in. projekt Miasto Oczami Kobiet (2012), Fundacja Przestrzenie, m.in. projekt Centralny Plac Kobiet (2017). Od 2016 r. jej zainteresowania zawodowe kierują się w stronę zarządzania zrównoważonym rozwojem w organizacjach. Obecnie jako Sustainability Managing Partner w firmie doradczej MATERIALITY zajmuje się wpływem działalności przedsiębiorstw na środowisko i otoczenie społeczne oraz włączaniem aspektów zrównoważonych do strategii rozwoju ich biznesu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół transformacji cyrkularnej.

 

Jakie znaczenie ma dla Ciebie nagroda Top Woman in Real Estate?

Nagroda Top Woman in Real Estate jest prestiżową i znaczącą nagrodą w branży nieruchomości. Myślę, że w środowisku architektonicznym jest mniej rozpoznawalna, eksponuje bowiem sukcesy kobiet aktywnych na polu biznesowym, podczas gdy w naszym środowisku jesteśmy przyzwyczajeni do nagród przyznawanych za twórczość architektoniczną.

Dla mnie ta nagroda jest ważna z trzech powodów. Po pierwsze, w swoich działaniach zawodowych i społecznych zawsze staram się wspierać kobiety. Jestem feministką, dążę do likwidacji nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami. W swojej działalności społecznej w Fundacji MaMa, a później w Fundacji Przestrzenie (wraz z Patrycją Dołowy), wielokrotnie angażowałam się w projekty prokobiece, dotyczące przeciwdziałania przemocy wobec matek i dzieci, a także poszukujące rozwiązań przestrzennych uwzględniających potrzeby kobiet. Z tego względu idea nagrody promującej kobiety osiągające sukcesy w branży zwyczajowo przypisanej mężczyznom jest dla mnie bardzo istotna.

Drugą ważną kwestią jest fakt, że kandydując do tej nagrody reprezentowałam Oddział Warszawski SARP. Działalność społeczna, jaką prowadzimy m.in. w Kole Architektury Zrównoważonej, opiera się na dobrowolnym wysiłku jego członkiń i członków, z niewielkim budżetem, kosztem dużej ilości czasu wolnego i odpoczynku. Bardzo się cieszę, że działania Koła, takie jak akcja #ArchitekciDlaKlimatu, nagroda specjalna za rozwiązania proekologiczne przyznawana w ramach Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy, czy nasz udział w Warszawskim Panelu Klimatycznym znalazły uznanie w oczach profesjonalistek z branży nieruchomości. Po okresie mojego intensywnego zaangażowania w OW SARP, obecnie zagadnieniami kryzysu klimatycznego zarządzają wspaniałe osoby: arch. Anka Zawadzka-Sobieraj – ekspertka budownictwa naturalnego, arch. Magda Pios – znawczyni nowoczesnego budownictwa drewnianego, arch. Anna Tofiluk – badaczka architektury zrównoważonej oraz arch. Piotr Jurkiewicz, ekspert budownictwa pasywnego. Nasze Koło liczy obecnie ponad 20 osób, gdzie wspólnie pracujemy nad popularyzacją zagadnień zrównoważonego budownictwa poprzez organizowane seminaria z cyklu „Architektura Kryzysu Klimatycznego”, czy angażując się w inne działania we współpracy z innymi organizacjami i z m.st. Warszawa. Ogromnie się cieszę, że tematy zrównoważonego rozwoju są postrzegane za istotne przez zarząd OW SARP pod wodzą naszej prezeski, arch. Marty Sękulskiej-Wrońskiej. Myślę, że uznanie dla naszych działań świadczy o ich wysokim poziomie merytorycznym i pokazuje, że jako Stowarzyszenie jesteśmy kompetentnym partnerem dla wszelkich przedsięwzięć dotyczących naszej branży.

Trzecią, równie bliską mojemu sercu kwestią są zagadnienia zrównoważonego rozwoju w architekturze i budownictwie. Uważam, że kryzys klimatyczny stawia zarówno przed architektami, jak i deweloperami, firmami budowlanymi i zarządcami nieruchomości bezprecedensowe wyzwania. Należymy do branży, która przyczynia się do blisko 40% globalnych emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, więc bez zbędnej przesady można powiedzieć, że przyszłość naszej pięknej planety bezpośrednio zależy od tego, jak odniesiemy się do tego problemu. Wiem, że zmiany legislacyjne, które stawiają coraz wyższe wymagania dotyczące „ekologiczności” budynków, budzą niepokój wśród naszych kolegów i koleżanek. Wydaje mi się jednak, że potrzeba zadbania o kwestie efektywności energetycznej, ograniczenia emisji i zanieczyszczeń związanych z działalnością budowlaną, ochrony zasobów wodnych, regeneracji i wspierania bioróżnorodności czy wykorzystania cyrkularnych materiałów budowlanych, może sprzyjać wypracowywaniu prawdziwie innowacyjnych i zarazem pięknych rozwiązań architektonicznych. Jestem zwolenniczką zintegrowanego myślenia o architekturze zrównoważonej, w którym zdefiniowanie na nowo funkcji, formy i struktury projektowanego obiektu może stanowić o całkowicie nowej jakości estetycznej w architekturze. Z racji na prowadzoną przeze mnie działalność doradczą w obszarze sustainability, mam okazję obserwować głęboką integrację zagadnień zrównoważonego rozwoju ze strategią rozwoju biznesu wielu przedsiębiorstw, także z innych branż niż budowlana.  Myślę, że jest to nowy trend, na którego potrzeby także architekci będą musieli odpowiedzieć.

Foto: organizator Top Woman in Real Estate

facebook share