Szkolenie “Wymagania w zakresie ochrony przed hałasem w budownictwie mieszkaniowym klasyfikacja akustyczna obiektów mieszkalnych”

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do architektów: “Wymagania w zakresie ochrony przed hałasem w budownictwie mieszkaniowym, klasyfikacja akustyczna obiektów mieszkalnych”.

Odbędzie się ono 10 grudnia 2018, godz. 17:30 w sali Lustrzanej w Siedzibie OW SARP przy ul. Foksal 2. Wstęp wolny – bez wcześniejszej rejestracji..

Na szkoleniu będą omawiane aktualne wymagania akustyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (listopad 2017 r.) oraz norma PN-B-02151-5:2017-10 dotycząca klasyfikacji budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym.

PROGRAM
1. Zjawiska akustyczne wpływające na jakość akustyczną budynku oraz przepisy dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych.
2. Wymagania dotyczące ochrony przed hałasem i metody ich kontroli.
3. Zasady klasyfikacji akustycznej budynków mieszkalnych.
4. Dyskusja

Osoba prowadząca: dr inż. Elżbieta Nowicka – Instytut Techniki Budowlanej

dr inż. Elżbieta Nowicka
Ukończyła Instytut Akustyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność Akustyka Architektoniczna oraz Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej. Pracownik naukowy w Instytucie Techniki Budowlanej. Specjalista i wieloletni ekspert w dziedzinie akustyki budowlanej i architektonicznej. Główne obszary działalności to badania i ekspertyzy dotyczące właściwości akustycznych wyrobów budowlanych oraz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość”.

facebook share