Sympozjum “Dźwięk, obraz i światło w obiektach widowiskowych”

W imieniu organizatorów zapraszamy w dniach 17 – 18 października 2019 rok na sympozjum “Dźwięk, obraz i światło w obiektach widowiskowych”.
Będzie ono obejmować szeroki przegląd najnowszej wiedzy i osiągnięć w zakresie architektury i technologii widowiskowej obejmujących dźwięk, obraz i światło.
Zostaną poruszone na nim po raz pierwszy zagadnienia widowiskowości i metody prezentacji w projektowanych i zrealizowanych w ostatnich latach muzeach i galeriach w Polsce.

W programie sympozjum:
• Referaty tematyczne wygłaszane przez: teoretyków teatru, scenografów, architektów oraz technologów w dziedzinach dźwięku, obrazu i światła w widowisku.
• Wystawa w kuluarach asp dokonań polskiej architektury i projektów sztuk multimedialno – scenograficznych ostatnich lat.
• Prezentacje i wystawy w kuluarach asp firm będących partnerami wydarzenia.
• Przewidujemy w trakcie sympozjum zwiedzanie sali widowiskowej teatru muzycznego Roma oraz muzeum pieniądza NBP.
• Na wystawę prac architektonicznych oraz projektów referencyjnych sztuk multimedialnych zostanie udostępniona powierzchnia prezentacyjna. Dla wystawców będzie przygotowana przestrzeń do budowy stoisk.

17 – 18 październik 2019 rok
Aula Wydziału Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Warszawa ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bliższych informacji udziela organizator: Elżbieta Rejtner – Sekretariat PC OISTAT Teatr Wielki – Opera Narodowa
ul. Moliera 5 p.156 ; 00 – 076 Warszawa
dyżury: pon. czw. godz. 13.00 ¸ 15.00
tel/fax: 22 692 02 94
e-mail: pcoistat@pcoistat.art.pl

facebook share