Sympozjum “Dźwięk, obraz i światło w obiektach widowiskowych”

Polskie Centrum Międzynarodowej Organizacji Scenografów, Techników i Architektów Teatru OISTAT oraz Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zapraszają w dniach 17 – 18 października 2019 roku na sympozjum “Dźwięk, obraz i światło w obiektach widowiskowych”.
Sympozjum będzie obejmowało szeroki przegląd najnowszej wiedzy i osiągnięć w zakresie architektury i technologii widowiskowej obejmujących dźwięk, obraz i światło.
Zostaną poruszone na nim po raz pierwszy zagadnienia widowiskowości i metody prezentacji w projektowanych i zrealizowanych w ostatnich latach muzeach i galeriach w Polsce.
Sympozjum skierowane jest do wszystkich osób związanych z pracą w obiektach widowiskowych, muzeach, galeriach, projektantów obiektów itp.
Impreza odbędzie się w Auli Wydziału Scenografii Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 w Warszawie
Organizatorzy przewidują wystawę prac architektonicznych oraz projektów referencyjnych sztuk multimedialnych na którą zostanie udostępniona powierzchnia prezentacyjna.
Kontakt do organizatorów:
opieka merytoryczna sympozjum: Ewa Więckowska – Kosmala e-mail: ewa.wieckowska-kosmala@ewkakustika.pl ; mobile: 606 919 119
komisarz wystawy: Anna Maląg e-mail: amalag@poczta.onet.pl ; mobile: 601 338 391
kontakt dla partnerów wydarzenia: Radosław Zacheja e-mail: radek.zacheja@onet.pl ; mobile: 794 350 005

facebook share