Sylwetki architektów krajobrazu zrzeszonych w SARP

16 lutego 2022 roku uruchomiliśmy nową podstronę internetową: Architekci krajobrazu
https://sarp.warszawa.pl/architekci-krajobrazu/.
Będziemy prezentować na niej sylwetki architektów krajobrazu, zrzeszonych w SARP, którzy w
wyniku swojej pracy, tworzyli i tworzą historię architektury krajobrazu w Polsce.
Obecnie na stronie prezentujemy obszerne biogramy pięciu profesorów, nestorów dziedziny architektury krajobrazu:
Franciszka Krzywdy-Polkowskiego, Alfonsa Zielonko, Władysława Niemirskiego, Longina Majdeckiego i
Edwarda Bartmana.

Zamysł powstania zakładki oraz materiały zamieszczane na stronie to wynik działania Koleżanek i Kolegów z
Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP. W 2020 roku, w ramach cyklu „Sylwetki architektów krajobrazu
zrzeszonych w SARP”, Sekcja powierzyła opracowanie ww. sylwetek oraz wstępu do cyklu Koledze dr.
Przemysławowi Wolskiemu, członkowi Sekcji. Sylwetki kolejnych architektów krajobrazu – m.in. Aliny
Scholtzówny, będą uzupełniane z czasem.


Architekci krajobrazu stanowią w SARP odrębną grupę zawodową. Pierwszą osobą z tego grona, przyjętą do
SARP, był Franciszek Krzywda-Polkowski (1881-1949) , architekt i architekt krajobrazu, drugą – jego
wychowanka Alina Scholtzówna (1908-1996), absolwentka specjalizacji architektura krajobrazu i
parkoznawstwo na Wydziale Ogrodniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), którą
ukończyła w 1932 r. W dokumentach SARP z 1939 r. jest wymieniona jako rzeczoznawca w zakresie
planowania przestrzennego, planowania realizacyjnego, projektowania, budowy i konserwacji terenów
zieleni, rekultywacji terenów zdegradowanych dla potrzeb zieleni miejskiej i . W 1948 r. Alina Scholtzówna
wyjechała do Londynu jako przedstawicielka i delegat SARP na Światową Konferencję Architektów
Krajobrazu, na której powołano Międzynarodową Organizację Architektów Krajobrazu (IFLA). Po powrocie z
Londynu, jako członek-założyciel IFLA, przystąpiła do zorganizowania Sekcji Architektury Krajobrazu w
Oddziale Warszawskim SARP.
Franciszek Krzywda-Polkowski z Romualdem Guttem byli członkami wprowadzającymi do SARP m.in. Alfonsa
Zielonko (1907-1999) i Władysława Niemirskiego (1914-2001) . Longina Majdeckiego (1925-1997) do SARP
wprowadzili (1957) Zygmunt Stępiński i Bronisław Eibel. Alina Schotzówna i Alfons Zielonko wprowadzili do
SARP (w 1963 r.) m.in. Edwarda Bartmana (1929-2018) .
Zapraszamy do odwiedzenia podstrony Architekci krajobrazu (w zakładce Wiedza) i zapoznania się z
sylwetkami pięciu profesorów, nestorów dziedziny architektury krajobrazu.

facebook share