Studia podyplomowe „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE

Studia podyplomowe „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” stanowią rozwinięcie dotychczasowych studiów podyplomowych „MIASTA I METROPOLIE. Jak działać w przestrzeni publicznej”, które były prowadzone przez Instytut Badań Przestrzeni Publicznej w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015.

Są adresowane do osób chcących brać czynny udział w tworzeniu lepszego, funkcjonalnego miasta i warunków życia w nim. Skierowane są do wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoje naukowe kompetencje, poznać specyfikę działania w różnych obszarach miejskich aktywności, a także poszukują humanistycznego podejścia do sprawnego i skutecznego działania w mieście.

Więcej informacji na stronie www organizatora studiów.

facebook share