Stanowisko w sprawie pomnika upamiętniającego Bitwę Warszawską.

List do Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz zawierający opis przebiegu i wyniki dyskusji środowiskowej Stowarzyszenia Architektów Polskich, która odbyła się 27 października b.r. w sprawie przyszłej lokalizacji i formy  Pomnika Bitwy Warszawskiej.

[Czytaj list]

facebook share