Stanowisko Prezydium KSK OW SARP w sprawie konkursu na projekt modernizacji wnętrz Biblioteki Narodowej w Warszawie

Prezydium KSK OW SARP stwierdza, że regulamin konkursu jest niezgodny z kodeksem konkursowym SARP i nie rekomenduje w nim udziału.

Pozostawienie rozstrzygnięć konkursowych będących wynikiem prac merytorycznego Sadu Konkursowego negocjacjom cenowym po zakończeniu przewodu konkursowego godzi w istotę idei konkursowej i jest sprzeczne z Kodeksem Konkursowym SARP wynikającym z dbałości o jakość rozwiązań architektonicznych realizowanych w następstwie konkursów. Rozwiązanie takie jest co prawda dopuszczone przez tryb UZP, ale nie obowiązujące. W istocie uczestnicy konkursu godzą się świadomie lub nie na udział w przetargu cenowym ograniczonym do laureatów, gdzie jedynym kryterium jest cena . Wygrywa nie najlepszy a najtańszy co jest szkodliwe z punktu widzenia jakości architektury. Stąd w kodeksie konkursowym SARP nie ma przyzwolenia na tego typu praktyki. Inwestor świadomie zlekceważył uwagi pierwotnie zaangażowanych w przygotowanie konkursu doświadczonych sędziów konkursowych SARP, którzy zmuszeni byli wycofać się z prac nad konkursem i rezygnacji z prac w Jury konkursu nie spełniającego norm konkursowych SARP.  Na ich miejsce powołano sędziów nie będących sędziami konkursowymi SARP, którym zasada solidaryzmu zawodowego dla dobra idei jest obca.

Jednocześnie Prezydium KSK OW wyraża szacunek dla Kolegów sędziów konkursowych SARP: Bohdana Kulczyńskiego, Jakuba Wacławka, Małgorzaty Zyskowskiej i Marcina Kwietowicza, którzy zrezygnowali z prac w Sądzie konkursowym mimo czasu jaki  włożyli  w przygotowanie warunków konkursu ,za godną naśladowania postawę respektującą przyjęte przez SARP normy konkursowe, służące dbałości o jakości architektury i poszanowanie jakości wykonywania naszego zawodu. Jest to postawa jakiej oczekujemy od wszystkich sędziów konkursowych OW którzy staną przed podobnym dylematem w przyszłości. Tylko taka zdecydowana postawa może cywilizować rynek konkursów i przywrócić im właściwą rangę. Inaczej sami psujemy swój rynek pracy.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Prezydium KSK OW SARP

Andrzej Bulanda
Maria Saloni-Sadowska
Wojciech Kotecki

facebook share