Społeczny Program Wsparcia budownictwa mieszkaniowego

OW SARP Koło Krytyki i RICS Polska (The Royal Institution of Chartered Surveyors) zapraszają na cykliczne seminarium Społeczny Program Wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

2 czerwca 2015, godz. 15:00, SARP (ul. Foksal 2, Warszawa)

Seminarium dotyczyć będzie Społecznego Programu Wsparcia budownictwa mieszkaniowego, co oznacza nie tylko realizację potrzeb społecznych, lecz także większy rynek projektowy oraz równocześnie wzrost społecznej rangi zawodu architekta w kooperacji z innymi profesjonalistami.

W Programie:

  • 15:00-15:15 – rozpoczęcie, przywitanie gości
  • 15:15-15:30 – Jeremi R. Królikowski (OW SARP, SGGW), Jak mieszkać w Warszawie by nie wyjeżdżać do Brukseli?
  • 15:30-15:30 – Waldemar Siemiński (IGM), Aktywność koncepcji spółdzielni mieszkaniowych
  • 15:50-16:10 – Barbara Jezierska (OW SARP), Model budownictwa mieszkaniowego
  • 16:10-16:30 – Alojzy Kizniewicz (RICS Polska), Cykle i wycena przedsięwzięć inwestycyjnych – możliwości obniżenia kosztów budowy i utrzymania mieszkań.
  • 16:30-17:15 – Ian Scattergood (RICS Polska), Formy realizacji budownictwa mieszkaniowego praktykowane w krajach europejskich. System budownictwa i finansowania dla młodych.

Panel Dyskusyjny
zaproszeni goście:

Grzegorz Buczek (PW), Marek Budzyński (PW), Krzysztof Herbst (FISE), Tomasz Kozłowski (UW), Małgorzata Kutyła (MIR), Marek i Bryx (SGH), Grzegorz Kostrzewa-Zorbas (SŁM), Waldemar Siemiński (IGPM, PW).

  • 17:15-18:30 – dyskusja otwarta/poczęstunek seminarium
  • 18:30-19:30 – rozmowy kuluarowe/poczęstunek

Organizatorzy:

OW SARP Koło Krytyki, RICS Polska

Partnerzy:

Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW, Stowarzyszenie Ład na Mazowszu, Stowarzyszenie Genius Loci.

Media:

BECK, DOMIPORTA, MURATOR, CZASOPISMO ARCHE.

 

facebook share