Seminarium SARP Konkurs Architektoniczny w zamówieniach publicznych 2017 nowe wyzwania, stare problemy.

Stowarzyszenie Architektów Polskich, wiosną bieżącego roku, rozpoczęło i kontynuuje cykl szkoleń adresowanych przede wszystkim do Członków SARP – Sędziów Konkursowych SARP, kandydatów na Sędziów Konkursowych SARP, sekretarzy organizacyjnych konkursów, organizatorów konkursów. Jednak organizatorowi zależy również na udziale w Seminarium przedstawicieli Zamawiających Publicznych, szczególnie tych którym konkurs, a ogólniej wybór architekta w oparciu o kryterium jakości, w sektorze publicznym, jest bliski i na nim oraz na współpracy z SARP zamierzają oprzeć swoje działania na polu zamówień publicznych na usługi architektoniczne.

Cykl seminariów szkoleniowych to:
– dalsza profesjonalizacja kadr sędziów konkursowych SARP, odpowiadająca na potrzebę obligatoryjności ustawicznego szkolenia,
– sprawdzian z wiedzy n/t konkursu w zamówieniach publicznych dla sędziów konkursowych SARP z certyfikatem odbycia szkolenia,
– dostęp do wiedzy z dziedziny konkursów i zamówień publicznych w odniesieniu do aktualnego stanu prawnego i kontekstu międzynarodowego m.in. w UE
– doskonalenie praktyki sędziowania w oparciu o dyskusję nad szczególnymi przypadkami – w formule seminarium,
– dyskusja i zbliżanie stanowisk zamawiających i architektów na tle organizacji, przeprowadzania i sędziowania konkursów;

Cykl seminariów to przedsięwzięcie, ze względu na ograniczenia natury organizacyjnej, zamierzone na zaledwie kilka wydarzeń w tym roku.

Pierwsze z nich odbyły się w Szczecinie w kwietniu, następne w Bydgoszczy w maju tego roku. Zaowocowały nadspodziewanie dużym odzewem oraz bardzo dalekim zwiększeniem zainteresowania zamawiających współpracą z Oddziałami SARP. Oddziały SARP – gospodarze seminariów rozpoczęły rozmowy z lokalnymi samorządami n/t porozumienia o stałej współpracy, gdzie znalazło się miejsce na ustalenia, co do treści najwrażliwszych ustaleń w regulaminach konkursów, a także w/s możliwej współpracy z EBOR i SARP w/s elektronizacji postępowań, w tym konkursowych. W Szczecinie porozumienie SARP/MIASTO zawarto. Teraz seminarium odbędzie się w Rzeszowie. Następne planowane są w tych miastach w Polsce, gdzie współpraca SARP – EBOR _ MIASTO ma największy potencjał powodzenia. Przewidujemy, że następne odbędzie się we Wrocławiu 02.10.2017r oraz najprawdopodobniej w Gdańsku (niestety – brak na razie terminu na ten rok). Z konieczności więc nie będą mogły być w każdym oddziale SARP. Apeluję więc, by chętni wzięli pod uwagę, że dojazd do miejsca każdorazowo ogłaszanego jako miejsce seminarium jest wpisany w jego istotę, gdyż może zabraknąć szans by odbyło bliżej. Szczególnie zachęcam do tego oddziały SARP położone stosunkowo blisko. Patrząc przez pryzmat jakości sędziowania, może to prowadzić do bezpośredniego kontaktu i współpracy w zakresie uczestnictwa pomiędzy Oddziałami SARP, do czego zachęcam.

Zapraszamy również przedstawicieli zamawiających publicznych organizujących konkursy, szczególnie te, z którymi Oddziały SARP  już  współpracują. Państwa, zamawiających, obecność na seminarium jest bardzo, dla jakości wymiany poglądów, ważna. Wnosi niejednostronność punktu widzenia, konieczność dialogu i równoważenia ryzyka, kluczową dla współpracy przy przeprowadzaniu każdego z konkursów, bodajże najtrudniejszej z procedur w zamówieniach publicznych.
SEMINARIUM STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH SARP
KONKURS ARCHITEKTONICZNY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 2017
NOWE WYZWANIA, STARE PROBLEMY
ORGANIZACJA I SĘDZIOWANIE – NAJLEPSZE PRAKTYKI
RZESZÓW. 08.09.2017

Goście:
Eliza Niewiadomska  prawnik,  Ekspert ds. Zamówień Publicznych w ramach Programu Wspierania Reform Ustrojowych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Londyn, Doradca SARP d/s Zamówień Publicznych;
Anita Radecka prawnik, ekspert PZP, Doradca SARP d/s Zamówień Publicznych, Biuro Konkursów przy ZG SARP;
Jerzy Grochulski architekt, Członek Rady Międzynarodowej Unii Architektów UIA,  Dyrektor Komisji Konkursów UIA, Paryż, pierwszy wiceprezes ZG SARP, d/s wewnętrznych;
Jacek Lenart architekt, wiceprezes ZG SARP ds. legislacji,  Biuro Konkursów przy ZG SARP;

MIEJSCE:          HOTEL “RZESZÓW”, ul. Piłsudskiego 44, sala konferencyjna – poziom 2 obok recepcji
TERMIN:           08.09.2017, g.9.30-16.00
PROGRAM:      *aktualny stan prawny, przewidywane zmiany,
*regulaminy konkursów,
*standardy międzynarodowe,
*najczęstsze problemy przy organizacji konkursów,
*najlepsze praktyki w organizacji, przeprowadzaniu i sędziowaniu konkursów,
oraz projekcja:
•        film dokumentalny “The Competition”

ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH SARP ZARZĄD GŁÓWNY oraz Oddział Rzeszowski SARP.
REJESTRACJA: Oddział Rzeszowski STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH SARP.
UCZESTNIKÓW: adres: SARP O. Rzeszów, Rynek 8,  e-mail: rzeszow@sarp.org.pl, p. Anna Horska

DECYDUJE TERMIN ZGŁOSZENIA, ILOŒŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

NABYWANE                               Uczestnikom członkom SARP, którzy odbędą szkolenie w trakcie seminarium, a którzy zgłoszą podczas rejestracji
KWALIFIKACJE:                      chęć potwierdzenia tego faktu, będzie wydany imienny certyfikat.

 

ODPOWIEDZIALNI:                           Jacek Lenart, Wiceprezes ZG SARP lenart.studioa4@maqsimum.p.

Marek Chrobak, Prezes Oddziału Rzeszowskiego SARP m.chrobak@archigroupstudio.pl

facebook share