Konkurs na poidełko dla Warszawy

Na stołecznych placach, ulicach i w parkach pojawią się specjalne poidełka, które zapewnią mieszkańcom i turystom dostęp do bezpłatnej, czystej wody pitnej. Miasto, wspólnie z Oddziałem Warszawskim SARP i Fundacją Bęc Zmiana ogłosiło konkurs na opracowanie ich koncepcji.

To realizacja pomysłu zgłoszonego w ramach budżetu partycypacyjnego. Poidełka będą montowane w przestrze­niach publicznych na terenie całego miasta. Wstępnie w projekcie wskazano 25 miejsc. Zależy nam jednak na znalezieniu najlepszej formy poidełka, takiej, aby mogła się stać standardem tego typu urządzeń w Warszawie, także i w kolejnych realizacjach. Istotne jest również znalezienie takich rozwiązań technicznych, które zapewnią ich łatwy montaż i późniejsze bezproblemowe użytkowanie– mówi Michał Olszewski, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

Poidełka będą montowane na hydrantach pod­ziemnych. Pojawią się m.in. na Placu Zbawiciela, pl. Bankowym, pl. Unii Lubelskiej, Placu na Rozdrożu, skrzyżowaniu ul. Dobrej i Tamka, na Bulwarze B. Grzymały Siedleckiego oraz w okolicy Starego Miasta. Ostateczna lista zostanie ustalona po rozstrzygnięciu konkursu.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do 31 stycznia br. do godz. 15.00 na adres: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa.

UWAGA: Decyzją Sądu konkursowego zatwierdzoną przez Organizatora zmianie uległa data oficjalne ogłoszenie wyników konkursu.
Ogłoszenie wyników konkursu  odbędzie się dnia 19 kwietnia 2017r. o godzinie 15.00 w Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2 w Warszawie (sala konferencyjna na parterze).
Wystawa pokonkursowa będzie czynna od dnia 19.04.2017r do dnia 21.04.2017r. w godzinach od 10.00 do 16.00 (w dniu 19.04.2017 wystawa czynna od godziny 15.00 do godziny 19.00) w Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2 w Warszawie (sala konferencyjna na parterze)
Dyskusja pokonkursowa odbędzie się dnia 21.04.2017r. o godzinie 15.00 w Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2 w Warszawie (sala konferencyjna na parterze).

25.01.2017 r. Opublikowano Odpowiedzi na pytania do konkursu poidełka – tura I >>>

10.02.2017 r. Opublikowano Informację o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie >>>

15.02.2017 r. Opublikowano Załącznik 8b >>>

24.02.2017 r. Opublikowano Odpowiedzi na pytania do konkursu poidełka – tura II >>>

19.04.2017 r. Opublikowano Wyniki_rozstrzygniecia_Konkurs_Poidelko_dla_Warszawy>>>

Miasto Stołeczne Warszawa
w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Czerniakowska 71/1 lok. 703, 00-715 Warszawa

przy współpracy:
Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

Przewodniczący:
1. Jan Sukiennik (architekt, Sędzia Konkursowy SARP)

Sędzia referent:
2. Natalia Paszkowska (architekt, Sędzia Konkursowy SARP)

Członkowie:
3. Jarosław Chudzicki (Prodziekan na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej)
4. Bogna Świątkowska (Prezeska Fundacji Bęc Zmiana)
5. Wojciech Wagner (Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego m.s.t Warszawy)
6. Michał Olszewski (Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy)
7. Michał Krasucki (p.o. Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków)
8. Paweł Dunicz (Dyrektor Pionu Organizacyjnego MPWiK w m.st. Warszawa)
9. Przemysław Kowalski (przedstawiciel Straży Pożarnej)
10. Maciej Czapliński (pomysłodawca i autor zwycięskiego projektu „Pij Warszawo” w budżecie partycypacyjnym

I NAGRODA
– kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł netto oraz,
– zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.

II NAGRODA
– kwota pieniężna w wysokości 15 000 zł netto.

III NAGRODA
– kwota pieniężna w wysokości 10 000 zł netto.

Organizator przewiduje także przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie wyróżnień. Kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi nie mniej niż 10 000 zł netto. O przyznaniu wyróżnień oraz podziale tej kwoty na poszczególne wyróżnienia decyduje Sąd konkursowy.

 1. Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.01.2017r.
 2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 23.01.2017r. do godz. 15.00
  Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 25.01.2017r.
 3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 31.01.2017r. do godz. 15.00 na adres:
  Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
  (godziny pracy od 10.00 do 16.00)O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 10.02.2017r.
 4. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać
  pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia:
  20.02.2017r. do godz. 15.00
  Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 24.02.2017r.
 5. Prace konkursowe składać należy do dnia 07.04.2017r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
  Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
  (godziny pracy od 10.00 do 16.00)
 6. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 14.04.2017r.
  O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub mailem.
 7. O miejscu i dacie wystawy pokonkursowej oraz dyskusji pokonkursowej Organizator zawiadomi Uczestników konkursu odrębnie oraz dodatkowo umieści tą informację na swojej stronie internetowej tj.: zzw.waw.pl oraz na stronie internetowej OW SARP: www.sarp.warszawa.pl.

Kryteria o znaczeniu pierwszorzędowym:
a) Atrakcyjność proponowanej formy poidełka
b) Trafność rozwiązań funkcjonalnych i użytkowych poidełka
c) Realność i trafność proponowanych rozwiązań technicznych w kontekście wymogów Straży Pożarnej, MPWiK i warunków sanitarno-higienicznych

Kryteria o znaczeniu drugorzędowym:
d) Uniwersalność formy poidełka w kontekście różnego typu otoczenia.

Zatwierdzoną w dniu 18.04.2017 r. przez Kierownika Zamawiającego decyzją członków Sądu konkursowego rozstrzygnięto konkurs na formę poidełek dla m.st. Warszawy jak następuje oraz ustanowiono następujący ranking prac konkursowych:

I NAGRODA
kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł netto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
Praca nr 007
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 562107)
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Paulina Lis-Meldner Design Studio
Skład zespołu autorskiego:
Paulina Dorota Lis, Marcin Kucharczyk, Krzysztof Meldner, Maciej Meldner

II NAGRODA
kwota pieniężna w wysokości 15 000 zł netto
Praca nr 021
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 878116)
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
22ARCHITEKCI Sp. z o.o.
Skład zespołu autorskiego:
Wojciech Conder, Aleksander Drzewiecki, Maciej Kowalczyk, Agnieszka Lewandowska, Michał Tatjewski, Aleksandra Zubelewicz-Lada
Współpraca: stud. arch. Piotr Banak

III NAGRODA
kwota pieniężna w wysokości 10 000 zł netto
Praca nr 006
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 343536)
Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:
1. Zuzanna Szpocińska
2. Tomasz Marcinkiewicz
3. Jerzy Grochulski

Skład zespołu autorskiego:
Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marcinkiewicz, Jerzy Grochulski

Wyróżnienie:
kwota pieniężna w wysokości 3500 zł netto
Praca nr 004
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 000013)
Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:
1. Zofia Roguska,
2. Jakub Kawałkowski 
Skład zespołu autorskiego:
Zofia Roguska, Jakub Kawałkowski

Wyróżnienie:
kwota pieniężna w wysokości 3500 zł netto
Praca nr 009
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 005012)
Uczestnicy konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Pracownia Projektowa Zuzanna Bujacz-Jaworska
Skład zespołu autorskiego:
Zuzanna Bujacz-Jaworska

Wyróżnienie:
kwota pieniężna w wysokości 3500 zł netto
Praca nr 012
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 123182)
Uczestnicy konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Pracownia Projektowa Michał Podgórczyk
Skład zespołu autorskiego:
Michał Podgórczyk, Kaja Pobereżny