Konkurs na koncepcję zadaszenia dziedzińca Muzeum Warszawy

Muzeum Warszawy oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w jednoetapowym konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej “Zadaszenia i aranżacji przestrzeni dziedzińca-lapidarium w Muzeum Warszawy położonego pomiędzy zabytkowymi kamienicami Rynek Starego Miasta 36,38,40, częściowo Rynek 36 oraz Nowomiejska 4,6,8”.

UWAGA: Zmiany terminów oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu!

Oficjalne publiczne ogłoszenie wyników konkursu zostało przeniesione na 16 luty 2015r. o godz. 13.00 i odbędzie się w piwnicach staromiejskich – Rynek Starego miasta 42 (wejście przez sklep muzealny).

Wystawa pokonkursowa planowana jest od dnia 17 lutego do dnia 27 lutego. w piwnicach staromiejskich – Rynek Starego miasta 42 (wejście przez sklep muzealny). Godziny otwarcia wystawy: od wtorku do niedzieli w godz. 10.00-18.00.

Dyskusja pokonkursowa odbędzie się dnia 20 lutego o godz. 17.00 w piwnicach staromiejskich – Rynek Starego miasta 42 (wejście przez sklep muzealny).

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalnym, architektonicznym i eksploatacyjnym koncepcji architektonicznej zadaszenia i aranżacji przestrzeni dziedzińca-lapidarium w Muzeum Warszawy położonego pomiędzy zabytkowymi kamienicami Rynek Starego Miasta 36, 38, 40, częściowo Rynek 36 oraz Nowomiejska 4,6,8 mieszczącej się w zakładanym budżecie.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu konkursu, koncepcji do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę uznano za najlepszą zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej.

 • Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.11.2014r.
 • Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można składać na adres podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 17.11.2014r. do godz. 16.00
 • Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 19.11.2014r.
 • Wnioski o dopuszczenie do udziału Konkursie składać należy do dnia 25.11.2014r. do godz. 16.00.
 • O wynikach kwalifikacji do udziału w  konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 05.12.2014r.
 • Wizja lokalna terenu opracowania dla Uczestników konkursu przewidziana jest na dni 12.12.2014r. oraz 13.12.2014r. w godz. od 11.00 do 12.00. Uczestnicy konkursu, którzy chcą uczestniczyć w wizji lokalnej muszą dokonać zgłoszenia chęci uczestnictwa w takiej wizji do dnia 09.12.2014r na adres podany w pkt. 1.3., Rozdział I wraz z określeniem, w którym dniu będą uczestniczyć w wizji lokalnej.
 • Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych do dnia 16.12.2014r. do godz. 16.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 19.12.2014r.
 • Prace konkursowe składać należy do dnia 03.02.2015r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
  Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
  ul. Foksal 2
  00-366 Warszawa
 • Publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 13.02.2015r.

I NAGRODA
– kwota pieniężna w wysokości 25 000 zł brutto
– zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowanie pracy konkursowej

II NAGRODA
– kwota pieniężna w wysokości 15 000 zł brutto

III NAGRODA
– kwota pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto

 

Minimalna, gwarantowana kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi 50 000zł brutto. Niezależnie od ilości przyznanych nagród kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub/i wyróżnionych. Kwota na nagrody i/lub wyróżnienia może zostać zwiększona przez Organizatora. Sąd konkursowy występuje o ewentualne zwiększenie kwoty na nagrody i/lub wyróżnienia.