S.O.S. Miasto 2050 – Symbiotyczne  Organiczne  Społeczne

Zapraszamy na współorganizowane przez Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP warsztaty:

S.O.S City 2050 – Symbiotic Organic Social
S.O.S. Miasto 2050 – Symbiotyczne  Organiczne  Społeczne

Warsztaty w terminie:

Prezentacje:  18-19 listopad 2021 w godzinach  17.00 – 20.00
Złożenie prac konkursowych uczestników warsztatów: do 30.11.2021
Dyskusja pokonkursowa i ogłoszenie wyników: 9.12.202

Wdrażanie strategii adaptacji do zmian klimatycznych i dążenia do minimalizowania oddziaływania na klimat mają wpływ na sposób kształtowania terenów zurbanizowanych. Warsztaty dotyczą analizy potrzeb społecznych, architektonicznych i przestrzennych w kontekście efektywnego dogęszczania i przekształcania miasta oraz kształtowania miasta w kontekście założeń neutralności klimatycznej, adaptacji do zmian klimatycznych, w tym przeciwdziałaniu zjawisku „wyspy ciepła”.
Prace warsztatowe mają polegać na opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu na Muranowie w Warszawie, uwzględniając wprowadzenie teoretyczne z wykładów prezentujących badania, technologie, realizacje architektonicznych i przestrzennych oraz projektowanie rozwoju miasta wobec zmian klimatycznych.

Warsztaty będą realizowane w formie zdalnej poprzez Microsoft Teams oraz profil  Facebook Koła Naukowego Architektury Kryzysu Klimatycznego WAPW.
Szczegółowe informacje będą udostępniane w Wydarzeniu na profilu FB

Impreza jest związana z działalnością Koła Naukowego Architektury Kryzysu Klimatycznego oraz opiekunów Koła, którzy w 2019 roku zorganizowali międzynarodową interdyscyplinarną konferencję Redefining Cities in View of Climatic Changes oraz Warsztaty dla profesjonalistów Redefiniowanie Warszawy Wobec Zmian Klimatycznych.

facebook share