Rozwiązanie dwuetapowego realizacyjnego konkursu architektonicznego na koncepcję nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

W dniu 16 grudnia 2022 r rozstrzygnięto dwuetapowy realizacyjny konkurs architektoniczny na koncepcję nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Sąd konkursowy przyznał:

I NAGRODA
Praca konkursowa o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 013 (Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 002)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
Atelier Tektura Sp. z o.o.
ul. Rozbrat 44A 00-419 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Barbara Kozielewska (Warszawa), Michał Kozielewski (Warszawa), Mateusz Kluczek (Mińsk Mazowiecki), Marcin Bieńka (Warszawa), Ewa Sowińska (Warszawa), Jarema Kozielewski (Warszawa), Anna Puchalska (Warszawa), Krzysztof Wójcik (Warszawa), Kamila Doniec (Warszawa), Stanisław Ignaciuk Planktongroup (Warszawa).

II NAGRODA
Praca konkursowa o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 011 (Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 003)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
PROJEKT PRAGA Sp. z o.o.
ul. Mińska 25 budynek 73 03-808 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Karolina Tunajek, Marcin Garbacki, Damian Kasperowicz, Joanna Ryżko, Zofia Stachura, Patrycja Arasim, Katarzyna Krokos, Krzysztof Katerla, Kinga Rzeplińska, Jacek Wochowski.

III NAGRODA
Praca konkursowa o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 004 (Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 001)

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:
BAAS arquitectura
Montserrat de casanovas 105 08032 Barcelona Hiszpania

Grupa 5 Architekci
ul. Wejnerta 16A 02-619 Warszawa Polska

Skład zespołu autorskiego:
Jordi Badia (Barcelona), Alex Clarà (Barcelona), Carlos Montero (Barcelona), Blanca Ademá (Barcelona), Sergi Riera (Barcelona), David Perelló (Barcelona), Carlota de Haan (Barcelona), Roman Dziedziejko (Warszawa), Michał Leszczyński (Warszawa), Krzysztof Mycielski (Warszawa), Rafał Zelent (Warszawa), Rafał Grzelewski (Warszawa), Maciej Lewandowski (Warszawa), Dorota Flor-Zbytniewska (Warszawa), Marcin Zatoński (Warszawa), Viktoria Szafarenko (Warszawa), Justyna Dziedziejko (Warszawa), Magdalena Wnęk (Warszawa), dr inż. Katarzyna Kisiel (Warszawa), dr inż. Anna Passini (Warszawa).


NAGRODA PIENIĘŻNA W FORMIE WYRÓŻNIENIA
Praca konkursowa o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 018 (Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 004)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
Plac Solny 4/2 50-060 Wrocław

Skład zespołu autorskiego:
Edzard Schultz (Berlin), Anna Stryszewska-Słońska (Oleśnica), Natalia Olkowska (Wrocław), Agnieszka Łuksik (Łańcut), Natalia Sochacka (Wrocław), Tijana Pejic (Srebrenica), Włodzimierz Werochowski (Gdańsk), Bohdan Humeniuk, Maciej Matłok, Dawid Milewski, Mirosław Arentowicz, Marek Pobłocki, Łukasz Tryc.

NAGRODA PIENIĘŻNA W FORMIE WYRÓŻNIENIA
Praca konkursowa o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 002 (Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 005)

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:
BRUTHER
3 bis rue Pelleport 75020 Paryż Francja

TŁO Michał Sikorski architekt
ul. Świętojerska 5/7 00-236 Warszawa Polska

Skład zespołu autorskiego:
Stéphanie Bru (Paryż), Alexandre Theriot (Paryż), Michał Sikorski (Warszawa)

Pełna treść werdyktu sądu konkursowego, uzasadnienia oraz plansze konkursowe dostępne są na stronie www konkursu: Wyniki Konkursu – Konkurs SARP 1023

facebook share