Rozstrzygnięcie konkursu Dyplom Roku OW SARP

29 września 2020 roku w siedzibie OW SARP przy ul. Foksal 2 odbyły się prezentacje prac inżynierskich i magisterskich finalistów konkursu Dyplom Roku OW SARP 2019.
Jury w składzie: arch. Daniel Frąc – przewodniczący, arch. Ewa P. Porębska, arch. Michał Owadowicz, arch. Jan Belina-Brzozowski, arch. Michał Tatjewski, sekretarz Barbara Hijewska przy gościnnym udziale prezes OW SARP arch. Marty Sękulskiej-Wrońskiej (bez prawa głosu przy ocenie prac magisterskich) po wysłuchaniu prezentacji, odbyciu dyskusji i przeprowadzeniu głosowania, wyłoniło następujących laureatów:

Prace inżynierskie
Dyplom Roku OW SARP 2019

Dyplomant: inż. arch. Karol Perkowski
Promotor: mgr inż. arch. Maciej Miłobędzki
Temat: Pijalnia wód zdrojowych w Komańczy.

Nagrodę przyznano za interesujące i trafne rozwiązania architektoniczne łączące kontekst kulturowo-architektoniczny z funkcją uzdrowiskową.

Wskazanie na wodę jako surowiec stający się deficytowym poprzez stworzenie miejsca kontemplacyjnego korzystania z dobrodziejstw leczniczych wód zdrojowych stanowi o aktualności i atrakcyjności tematyki pracy.
Na uwagę zasługuje twórcza interpretacja charakterystycznych dla regionu – historycznych form przemysłowych.
Powstały w ten sposób znak przestrzenny nadaje współczesną oprawę lecznictwu zdrojowemu.

Wyróżnienie I-go stopnia OW SARP
Dyplomantinż. arch. Beata Momot
Promotor: mgr inż. arch. Maciej Miłobędzki
Temat: Dom mieszkalny w Warszawie. Rozważania o domowości we współczesnym zamieszkiwaniu.

Wyróżnienie przyznano za dojrzałe podejście do zagadnienia zabudowy mieszkaniowej połączone ze spojrzeniem na kwestie domu jako przestrzeni definiowanej nie tylko fizycznie.
Subtelność from, proporcje oraz wpisanie projektowanego budynku w kontekst otoczenia nadaje architekturze waloru ponadczasowości.

Wyróżnienie I-go stopnia OW SARP
Dyplomant: inż. arch. Nikodem Słomczyński
Promotor: mgr inż. arch. Sławomir Kowal
Temat: Osada Burego Misia w Dolinie Będkowskiej.

Wyróżnienie przyznano za atrakcyjny wybór tematyki pracy, zrozumienie potrzeb i sposobu życia użytkowników, poszukiwanie roli architektury i architekta.
Stworzenie ram kompozycji architektonicznej dla spontanicznych działań mieszkańców Osady zaowocowała ciekawym rozwiązaniem przestrzennym pozwalającym na nadanie obiektom cech indywidualnej tożsamości.
Podkreślenia wymaga znajomość funkcjonowania społeczności Osady Burego Misia oraz wrażliwość autora na problematykę zagadnienia.

 

Wyróżnienie II-go stopnia OW SARP
Dyplomant: inż. arch. Nadia Sajjad
Promotor dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW

Ośrodek turystyki rowerowo-kajakowej połączony z domem opieki dla osób starszych w Józefowie nad Świdrem.

Wyróżnienie przyznano za aktualność prezentowanej problematyki, malownicze wkomponowanie projektowanego obiektu w dolinę Świdra oraz ciekawe propozycje integracji międzypokoleniowej.
Inspiracje lokalną architekturą uzdrowiskową oraz terapeutyczna rola ogrodu oraz wybór naturalnych materiałów budowlanych stanowi o przyjaznym charakterze obiektu.


Prace magisterskie

Dyplom Roku OW SARP 2019
Dyplomant: mgr inż. arch. Leszek Maksym Czaja
Promotor: dr hab. inż. arch. Joanna Giecewicz, prof. PW
Temat: Ogrody przyszłości – metamorfoza rodzinnych ogrodów działkowych na przykładzie ROD im. Obrońców pokoju przy ul. Odyńca w Warszawie.

Nagrodę przyznano za interesującą próbę zmiany definicji ogródków działkowych na terenie miasta.
Uszanowanie historycznych kontekstów, analiza współczesnego funkcjonowania (i niefunkcjonowania) tego typu obszarów miejskich a także sformułowanie programu rewitalizującego ROD przyniosło w efekcie atrakcyjne rozwiązanie przestrzenne.
Na uwagę zasługuje podjęcie problematyki szerokiej edukacji ekologicznej oraz integrującej roli nowej formy ogródków działkowych.
Bogata oferta nowych ROD w postaci różnorodnych stref funkcjonalnych jest zauważalną poprawą jakości użytkowania i dostępności terenów zielonych przy ul. Odyńca.

Wyróżnienie OW SARP
Dyplomant: mgr inż. arch. Anna Kowalik
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński, prof. zw. PW
Temat: Architektura skupienia. Przyklasztorne centrum rekolekcyjne w Sulejowie.
Wyróżnienie przyznano za subtelne przeprowadzenie działań architektonicznych w reżimie konserwatorskich uwarunkowań miejsca.
Niekonkurujące formy projektowanego obiektu, stanowiące tło dla historycznej architektury, przykuwają uwagę szlachetnym wyrazem wnętrz i detali.

Dyplomant: mgr inż. arch. Maciej Sokół
Promotor: dr inż. arch. Anna Grabowska
Temat: Architektura schronienia – na styku potrzeb jednostki i wspólnoty w warunkach odosobnienia. Projekt stacji polarnej na Spitsbergenie.
 Wyróżnienie przyznano za interesującą próbę odpowiedzi na zagadnienie jakim jest zamieszkanie i praca w jednej przestrzeni w niesprzyjających warunkach zewnętrznych.
Waga problematyki schronienia, jaka wysuwa się na pierwszy plan, współgra z atrakcyjną formą architektoniczną poszukującą relacji z lokalnym kontekstem.

Wyróżnienie OW SARP
Dyplomant: mgr inż. arch. Kinga Butlewska
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell, prof. zw. PW
Temat: Redefinicja pojęcia „miejska jakość życia” w mieście postindustrialnej Łodzi.

Wyróżnienie przyznano za podjęcie próby stworzenia jednostki miejskiej samowystarczalnej, przyjaznej środowisku w kontraście do postindustrialnego charakteru Łodzi.
Projekt ReCity charakteryzuje się szeroką analizą procesów urbanistycznych wpływających na jakość życia mieszkańców i odwiedzających.

Gratulujemy laureatom.

zdjęcia: Barbara Hijewska, Michał Wajnchold

 

facebook share