Rozstrzygnięcie konkursu architektoniczno-urbanistycznego na modernizację i rozbudowę Willi Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie na potrzeby oddziału Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

29 listopada rozwiązano konkurs architektoniczno-urbanistyczny na modernizację i rozbudowę Willi Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie na potrzeby oddziału Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Sąd konkursowy po wysłuchaniu opinii o pracach Sędziego referenta, na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie konkursowym konkursu architektoniczno-urbanistycznego na modernizację i rozbudowę Willi Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie na potrzeby oddziału Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, zdefiniował podstawowe problemy jakie pojawiły się w pracach i po dyskusji uznał, że w sposób najpełniejszy i najwłaściwszy rozwiązuje je praca nr 006. Pracy tej postanowiono przyznać jednogłośnie I nagrodę.

Dodatkowo stwierdzono dużą różnicę jakości zaproponowanych rozwiązań zarówno programowych, jak i ideowych pomiędzy pracą nagrodzoną a pozostałymi pracami. Zostało to w konsekwencji wyrażone przez nie przyznanie kolejnych nagród regulaminowych, a przyznanie pozostałym pracom wyróżnień równorzędnych w ramach regulaminowego limitu kwotowego.

I NAGRODĘ w wysokości 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej otrzymała praca konkursowa 006 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 508246)
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

BDR Architekci sp. z o.o. ul. Ludna 3a/17, 00-405 Warszawa
Skład zespołu autorskiego: Konrad Basan, Paweł Dadok, Maria Roj

Gratulujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z pełnymi wynikami na stronie www konkursu.

facebook share