Rozstrzygnięcie dwuetapowego realizacyjnego konkursu architektonicznego na koncepcję nowego budynku samodzielnego publicznego szpitala klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku

14 października 2021 r. rozstrzygnięto dwuetapowy realizacyjny konkurs architektoniczny na koncepcję nowego budynku samodzielnego publicznego szpitala klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku.
Dokładna informacja, uzasadnienie oraz zalecenia Sądu Konkursowego dla poszczególnych prac dostępne są na stronie www konkursu.

Gratulujemy zwycięzcom oraz uczestnikom konkursu.

I NAGRODA 
Praca konkursowa nr 001 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 216308)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
Tektura, Barbara Kozielewska z Warszawy

Skład zespołu autorskiego:
arch. Michał Kozielewski, arch. Barbara Kozielewska, arch. Mateusz Kluczek

Współpracownicy, którym nie przysługują autorskie prawa osobiste do Pracy Konkursowej:
arch. Ewa Sowińska, arch. Marcin Bieńka, arch. Anna Polakowska, arch. Katarzyna Grabara, Jarema Kozielewski


II NAGRODA
Praca konkursowa nr 002 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 050505)

Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:
1. KALATA ARCHITEKCI Sp.z o.o. Sp.k., Szymon Kalata, Eliza Kalata – Warszawa
2. Dipl. Arch. ETH SIA Anna Jach – Zürich, Szwajcaria

Skład zespołu autorskiego:
Szymon Kalata, Eliza Kalata, Anna Jach, Agnieszka Krawczyk


III NAGRODA
Praca konkursowa nr 003 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 810432)
Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
ARCH-DECO Sp. z o.o. – Gdynia

Skład zespołu autorskiego:
mgr inż. arch. Zbigniew Reszka, mgr inż. arch. Michał Baryżewski, mgr inż. arch. Michał Afeltowicz, mgr inż. arch. Joanna Woźniak-Wacławiak, mgr inż. arch. Marek Frania, mgr arch. wnętrz Izabela Jackiewicz, mgr inż. arch Piotr Czerniawski, mgr inż. arch. Kinga Czarniecka, mgr inż. arch. Agata Kielecka, stud. arch. Krzysztof Jarczok, mgr inż. arch. Aleksandra Czerska, mgr inż. arch. Rafał Grunwald

facebook share