Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W rocznicę Powstania Warszawskiego roku 1944 – jednej z bitew Drugiej Wojny Światowej – Oddział Warszawski SARP uhonorował Kolegów Architektów spotkaniem Zarządu przy „Znaku Pamięci”, stojącym w cichym zakątku parku, obok Pawilonu Wystawowego SARP na Foksal.

PAMIĘCI
POLSKICH ARCHITEKTÓW
ŻOŁNIERZY I OFIAR
DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ
1939-1945
STOWARZYSZENIE
ARCHITEKTÓW POLSKICH
/GRUDZIEŃ 1981

Spośród innych miejsc pamięci ofiar lat wojny w Warszawie ten „Znak Pamięci” wyróżnia zbiorowa postać fundatora, restytuowanego w 1945 r. Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowionego w 1934 r. jako organizacji jednoczącej architektów, absolwentów nie tylko uczelni krajowych, działających do tego roku w strukturach odziedziczonych po zaborcach (we Lwowie od 1864 r., w Warszawie od 1899 r.).
Intencją członków SARP, uczestników wydarzeń z lat 1939-1945, było uhonorować pamięć swych Profesorów, Kolegów, Przyjaciół, Współpracowników i Towarzyszy Broni i trwale zapisać ich działalność i dziedzictwo ich twórczości w historii Stowarzyszenia, przekazać pokoleniom swych następców.

„LISTA STRAT POLSKICH ARCHITEKTÓW W WOJNIE ŚWIATOWEJ 1939-1945”
W całości poświęcono ich twórczości (323 noty).
We wstępie kol. Tadeusz Mrówczyński „Jacek Trzaska” (1922-2009), absolwent Wydziału Architektury 1951, członek SARP od 1952 r.; wiceprezes Oddziału Warszawskiego SARP w kadencji 1969-1973; wiceprezes i prezes SARP w kadencjach 1975-1978-1981 napisał:
Lista strat polskich architektów i studentów architektury powstała w wyniku kilkunastoletniego gromadzenia informacji i materiałów archiwalnych, dokumentów czasopism i książek.
Najcenniejszym źródłem były jednak informacje Rodzin Poległych i Zmarłych oraz Kolegów Architektów. Dzięki Nim Lista jest systematycznie uzupełniana, ilość gromadzonych przez Stowarzyszenie materiałów wzrasta. Wszystkim Korespondentom Gorąco dziękuję.

Zdaję sobie sprawę, że mimo wieloletniego wysiłku lista strat nie jest pełna, wiadomości w niej zawarte – niekompletne, a czasem może nawet błędne. Proszę o wyrozumiałość, ponieważ jest to pierwsza próba opracowana listy. Jestem przekonany, że jej opublikowanie spowoduje napływ informacji umożliwiających usunięcie wielu niedostatków.

Tadeusz Mrówczyński,
Komunikat SARP nr 8-9 z roku 1979 (redagowany przez ZG SARP) „w 40-tą rocznice napaści hitlerowskiej na Polskę”

facebook share