Rewitalizacja architektury przemysłowej opuszczonego miasta Detroit: Reanimate the Ruins

Ogłoszono konkurs architektoniczny na rewitalizację ruin przemysłowej architektury Detroit. Przedmiotem otwartego dla projektantów i studentów z całego świata konkursu są ruiny fabryki samochodów Packard Motor Plant

Detroit to pustoszejące miasto-ruina, niegdyś prężny ośrodek industrialny, znany zwłaszcza z produkcji samochodów. Zadaniem w konkursie architektonicznym Reanimate the Ruins, skierowanym do architektów, inżynierów, planistów, artystów i studentów z całego świata jest rewitalizacja ruin nieczynnej fabryki samochodów, Packard Motor Plant w Detroit, z której na amerykańskie drogi wyjeżdżały niegdyś luksusowe Packardy. Teren dawnej fabryki samochodów obejmuje około 160 000 m2, 15 budynków reprezentujących architekturę przemysłową, w których niegdyś pracowało 36 tys. osób.

Źródło

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu koncepcji nowego, dynamicznego węzła miejskiego, który ożywi miasto. Należy przemyśleć kwestie związane z transportem publicznym i organizacją przestrzenną, zachować części fabryki w stanie ruiny, a jednocześnie zaproponować wizję przyszłości, która ożywi Detroit technologicznie, społecznie i estetycznie. Centrum nowego założenia stanowić mają stacja tranzytowa i muzeum, wokół których będą koncentrować się pozostałe elementy, pełniące funkcje mieszkalne, biznesowe i rozrywkowe. Propozycje konkursowe powinny uwzględniać stworzenie nowych przestrzeni publicznych i rekreacyjnych.

Terminy i nagrody w konkursie architektonicznym:

15 maja – 31 maja 2014 – rejestracja za opłatą w wysokości 60 $
1 czerwca – 14 lipca – rejestracja za opłatą w wysokości 80 $
15 lipca – 31 lipca – rejestracja za opłatą w wysokości 100 $
31 lipca 2014 – termin nadsyłania prac
1-15 sierpnia 2014 – obrady jury
15 sierpnia 2014 – ogłoszenie zwycięzców i publikacja na stronie internetowej www.parallelprojections.com
UWAGA: dla wszystkich terminów obowiązuje godzina 11:59 – 00:00 GMT (Londyn)

Wysokość nagród jest negocjowana i ustalana ze sponsorami. W chwili obecnej przewidziano pulę nagród o wartości 6.000 $
I nagroda – 3.000 $
II nagroda – 2.000 $
III nagroda – 1.000 $
Jury przyzna również 6 honorowych wyróżnień

Szczegóły dotyczące konkursu architektonicznego oraz odpowiedzi na często zadawane pytania znajdują się na stronie internetowej: http://parallelprojections.com/

facebook share