Relacja ze szkolenia „Projektowanie bezpiecznych placów zabaw”

W dniach 9, 10 oraz 14 listopada 2023 r. Sekcja Architektury Krajobrazu OW SARP zorganizowała trzydniowe szkolenie dla architektów i architektów krajobrazu działających w zawodzie pt.: „Projektowanie bezpiecznych placów zabaw – Wymagania normy PN-EN 1176 z punktu widzenia projektanta placów zabaw”.

Intensywne przygotowania do szkolenia trwały dwa i pół miesiąca. Zapisy na szkolenie dla członków SARP rozpoczęliśmy w dniu 9 października. W dniu 20 października uruchomiliśmy też zapisy dla architektów i architektów krajobrazu, którzy nie należą jeszcze do SARP-u.

W pierwszym dniu szkolenia uczestniczyło 25 osób, w drugim – 23 osoby, w trzecim – na platformie Zoom – 21 osób. Uczestnikami szkolenia byli w większości architekci krajobrazu, a także architekci oraz przedstawiciele firmy Buglo. Osobom, które wzięły udział w co najmniej pierwszych dwóch dniach szkolenia Centrum Kontroli Placów Zabaw wystawiło Zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Zainteresowanie szkoleniem pokazało, że jest potrzeba wśród architektów i architektów krajobrazu poszerzania teoretycznych i praktycznych podstaw projektowania bezpiecznych placów zabaw. Dobra znajomość Normy PN-EN 1176 nabiera wagi w świetle zbliżającej się zmiany w prawie. W dniu 1 kwietnia 2024 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – jest w nim szereg zapisów związanych z projektowaniem placów zabaw. Między innymi § 40 ust 10 wymaga, aby wyposażenie placu zabaw dla dzieci oraz jego nawierzchnia spełniały wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wyposażenia placów zabaw i nawierzchni. W załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia dodana została norma PN-EN 1176 – część 1, 2+AC, 3, 4+AC, 5, 6+AC, 7, 10 i 10 Ap1.

Dziękujemy serdecznie naszemu prelegentowi – Dominikowi Berlińskiemu z Centrum Kontroli Placów Zabaw za podzielenie się z nami swoją wiedzą, doświadczeniem, za profesjonalne i bardzo ciekawe zajęcia teoretyczne i praktyczne. Dobrze jest spotkać człowieka z pasją. 

Dziękujemy Partnerowi szkolenia Buglo Play za prezentację „Jak zaprojektować nieszablonowe place zabaw? Nowe produkty w Buglo” oraz bardzo sympatyczne spotkanie po pierwszym dniu szkolenia. Bez partnerstwa OW SARP z Buglo Play trudno byłoby zorganizować to wydarzenie.

Dziękujemy Uczestnikom za udział w szkoleniu i podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami i opiniami, a także aktywność w dyskusjach. Szczególnie dziękujemy projektantce z TopoScape, która przybliżyła nam projekt placu zabaw w Parku akcji „Burza” pod Kopcem Powstania Warszawskiego, autorstwa pracowni TopoScape i Archigrest. Gratulujemy udanej realizacji. Cieszymy się niezmiernie, że podczas szkolenia udało nam się zachęcić parę Uczestniczek do przystąpienia do OW SARP. Czekamy na Was.

Zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych Oddziału Warszawskiego, w tym Sekcji Architektury Krajobrazu, gdzie publikujemy m.in. zaproszenia na wydarzenia, organizowane przez nas lub przy naszym patronacie. Zachęcamy gorąco członków OW SARP do aktywnego udziału w organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach OW SARP. Pamiętajmy że „SARP to ludzie.”

Organizator szkolenia: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Partner OW SARP przy realizacji szkolenia: BUGLO Play Sp. z o.o.

Zaproszenie na szkolenie opracował: Paweł Kłudkiewicz.

Relację oraz zdjęcia ze szkolenia wykonała i udostępniła: arch. kraj. Katarzyna Łowicka, koordynator szkolenia, przewodnicząca Sekcji Architektury Krajobrazu.

Link do relacji na fb Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP

 

 

facebook share