Relacja ze  spotkania z cyklu OW SARP „Trendy w architekturze krajobrazu” pt. Wielogatunkowe rabaty kwiatowe – Doświadczenia Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

W dniu 28 sierpnia o godz. 18.00 w Sali Lustrzanej w Pałacu Konstantego Zamoyskiego przy ul. Foksal 2, odbyło się spotkanie z cyklu OW SARP „Trendy w architekturze krajobrazu” pt. Wielogatunkowe rabaty kwiatowe – Doświadczenia Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.
Gościem honorowym spotkania była mgr inż. architekt krajobrazu Małgorzata Dudek-Grzegorzewska z Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – główny specjalista ds. koordynacji ogrodniczej oraz koordynator ds. ukwieceń i roślin ozdobnych.
Organizatorami wydarzenia z cyklu OW SARP „Trendy w architekturze krajobrazu” był Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich i działająca w nim Sekcja Architektury Krajobrazu OW SARP. Partnerem wydarzenia była Katedra Sztuki Krajobrazu z Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW oraz Zarząd Zieleni m.st. Warszawa.
W spotkaniu wzięło udział ponad 25 osób. Uczestników spotkania powitała Katarzyna Łowicka, Przewodnicząca Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP oraz Ewa Kosiacka-Beck z Katedry Sztuki Krajobrazu z SGGW. Organizatorzy spotkania podziękowali ZZW za przyjęcie zaproszenia na spotkanie z cyklu „Trendy w architekturze krajobrazu” oraz zachęcili uczestników spotkania do udziału w innych wspólnie organizowanych wydarzeniach w OW SARP. Następnie rozpoczęła się prezentacja ZZW.
Nasz Gość przedstawił na wstępie krótko działalność Zarządu Zieleni, w tym powierzchnie i rodzaje utrzymywanych terenów miejskich. Jak dowiedzieliśmy się z prezentacji: „W całym mieście o powierzchni ponad 51.420 hektarów Zarząd Zieleni utrzymuje:
ok. 1 040 ha zieleni pasów drogowych (ulic o kategorii krajowej, wojewódzkiej i powiatowej),

  • 32 parki o łącznej powierzchni 413 hektarów;
  • 74 skwery i zieleńców o łącznej powierzchni 111 hektarów;
  • 130 km cieków naturalnych i kanałów;
  • Ponad 35 km wałów przeciwpowodziowych;
  • 39 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni ok. 78 hektarów;
  • 3 ujęcia wód podziemnych”

Następnie pani Małgorzata Dudek-Grzegorzewska bardzo interesująco omówiła i zilustrowała doświadczenia i zmiany w miejskich trendach w obsadzaniu donic, zakładaniu kwietników, klombów oraz wieloletnich rabat kwietnych.

W mieście – zarówno w przestrzeni przyulicznej, jak i w parkach, ogrodach czy zieleńcach zakłada się coraz więcej rabat bylinowych oraz nasadzeń będących połączeniem różnych grup roślin, które wzajemnie się uzupełniają (tzw. miksów hybrydowych, w tym kwietników hybrydowych).
Z prezentacji dowiedzieliśmy się m.in., iż obliczone w okresie 10 lat użytkowania, koszty założenia i utrzymania rabaty bylinowej są o ok 30% niższe od kosztów wysiania i corocznej pielęgnacji trawnika. Proces szerokiego wprowadzania bylin do zieleni miejskiej Warszawie zapoczątkowało szkolenie przygotowane w 2018 roku dla ZZW, prowadzone przez Anglika Noela Kingsbury będącego wraz z Holendrem Pietem Outdolfemt głównymi przedstawicielami i twórcami ruchu tzw. „New Perennials.”
Kwietniki hybrydowe to połączenie roślin sezonowych, jednorocznych z wieloletnimi. Do bazy roślin wieloletnich ZZW dosadza rośliny sezonowe wiosną, latem lub jesienią. Jak zaznaczyła pani Małgorzata ten system ogranicza wydatki finansowe konieczne na ponowne obsadzenia kwietników roślinami jednorocznymi. Byliny mogą rosnąć w danym miejscu przez kilka, a nawet kilkanaście lat. Rośliny sezonowe wnoszą do przestrzeni nie tylko różnorodność kolorystyczną, ale również zróżnicowanie form (kształt, wysokość, forma liści), jakich nie spotkamy u innych roślin. Walorem roślin sezonowych czy jednorocznych jest ciągłość kwitnienia – najdłuższa ze wszystkich roślin ozdobnych.
ZZW do kompozycji roślinnych wybiera gatunki posiadające następujące cechy: duże walory dekoracyjne i trwałość efektu zdobniczego; żywotność; długowieczność; wytrzymałość na niesprzyjające warunki klimatyczne; odporność na choroby i szkodniki; łatwość i niskie koszty pielęgnacji; niska cena (łatwość rozmnażania).
Na spotkaniu została nam przybliżona praca ogrodników i inspektorów nadzoru z ZZW zajmujących się projektowaniem, zakładaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej. Pani Małgorzata Dudek-Grzegorzewska podała kilka przykładowych zestawień bylin i roślin cebulowych opracowanych przez ZZW na potrzeby zamówień publicznych oraz zaprezentowała uczestnikom spotkania kilkanaście projektów ukwieceń parków i pasów ulicznych, przygotowanych w ostatnich latach przez Zespół Ogrodników ZZW. W prezentacji zobaczyliśmy m.in. hybrydowe kwietniki, łąki kwietne i nasadzenia cebulowe w różnych dzielnicach Warszawy, m.in. w parkach: Fosa i Stoki Cytadeli, Praskim, Rydza Śmigłego, Saskim, Skaryszewskim, Ujazdowskim, Żeromskiego, na placach Unii Lubelskiej, Zbawiciela, de Gaulie’a, Dmowskiego, Kuronia, na rondach: Żaba, Waszyngtona, w alejach: Jerozolimskich, Szucha, Rzeczypospolitej, Niepodległości, wzdłuż ul. Karowej, ul. Kruczkowskiego).
W czasie i po prezentacji uczestnicy zadali parę szczegółowych pytań z zakresu projektowania i zakładania wielogatunkowych rabat.
Podczas spotkania w OW SARP Prelegentka i Uczestnicy wielokrotnie przywołali dr inż. Jacka Marcinkowskiego, który w Polsce od lat był wielkim propagatorem stosowania bylin w terenach zieleni. Przypomnijmy, iż dr inż. Jacek Marcinkowski był absolwentem Wydziału Ogrodniczego SGGW, pracownikiem naukowym (w latach 1970-1996 w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, w latach 1996-2009 w Ogrodzie Botanicznym CZRP PAN w Warszawie), nauczycielem akademickim (od 2002 r w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie), wraz z rodziną prowadził szkółkę bylin, był autorem licznych publikacji i książek o bylinach, na których wychowało się wielu architektów krajobrazu.
Dziękujemy Zarządowi Zieleni za przyjęcie zaproszenia do podzielenia się z nami swoimi doświadczeniami oraz za współpracę przy promocji wydarzenia. Jeszcze raz składamy serdecznie podziękowania pani architekt krajobrazu Małgorzacie Dudek-Grzegorzewskiej za przygotowanie i przedstawienie bardzo interesującego wykładu w OW SARP. Podziwiamy pasję i zaangażowanie pani Małgorzaty w pracę na rzecz ukwiecenia Warszawy. Mamy nadzieję na dalszą współpracę z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy i panią Małgorzatą.
Cieszy nas bardzo wprowadzony i rozwijany przez Zespól specjalistów ds. ukwieceń i roślin ozdobnych w ZZW, trend w zakładaniu rabat kwietnych z udziałem bylin. Dzięki wprowadzeniu do przestrzeni publicznej Warszawy wielogatunkowych, hybrydowych rabat kwietnych, miejskie rabaty – oprócz wysokiej atrakcyjności wizualnej i wartości ekologicznej – wyróżniają się zmiennością, różnorodnością oraz trwałością. Jesteśmy przekonani, iż z obecnej formy ukwieceń w zieleni warszawskiej byłby zadowolony również śp. dr inż. Jacek Marcinkowski.


Relację opracowała arch. kraj. Katarzyna Łowicka na podstawie prezentacji ZZW. Zdjęcia ze spotkania wykonały i udostępniły: arch. kraj. Ewa Rykała oraz arch. kraj. Katarzyna Łowicka – dziękujemy.

 

facebook share