Relacja ze spotkania pt. Pejzaże wewnętrzne – twórczość Doroty Berger, artystki malarki

W dniu 28 lutego 2024 r. w siedzibie OW SARP odbyło się spotkanie z cyklu OW SARP AWANGARDA MYŚLI, AWANGARDA KRAJOBRAZU pt: Pejzaże wewnętrzne – twórczość Doroty Berger, artystki malarki. Gościem honorowym spotkania była Dorota Berger. Spotkanie prowadziła Koleżanka dr Ewa Kosiacką-Beck z Sekcji Architektury Krajobrazu, adiunkt z Katedrze Sztuki Krajobrazu SGGW.

Tym razem mieliśmy możliwość zapoznania się z twórczością i pracami artystki malarki Doroty Berger, reprezentującej młode pokolenie polskich twórców, uczestniczki wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce, we Włoszech (Florencja) i w Czechach (Praga). Pani Dorota ukończyła studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1999), w pracowni Krzysztofa Wachowiaka, aneks do dyplomu wykonała w pracowni grafiki warsztatowej Rafała Strenta.

Dorota Berger na spotkaniu w OW SARP przedstawiła swoje malarstwo oraz opowiedziała o współpracy z architektem Romanem Rutkowskim przy planach rekonstrukcji i renowacji Kaplicy na starym Cmentarzu w Sokołowsku, niedaleko Wałbrzycha. Prezentacja artystki wywołała w uczestnikach przyjazną wymianę wrażeń i myśli związanych z symboliką zaprezentowanych prac.

Spotkanie z malarstwem Doroty Berger to niezwykła artystyczna przygoda, pełna emocji i głębokich przeżyć, bowiem przenosi widza w idealny świat wartości i idei. Autorka odwołuje się do triady platońskiej: dobro, prawda i piękno, a podstawą inspiracji jest słowo Boże zaczerpnięte z kart Starego Testamentu. Artystka kontemplując słowo, widzi, myśli i rozumie je poprzez obrazy, formy, symbole i barwy, które przekłada temperą na drewniany podkład. Sens jej sztuki może być w pełni odczytany, jedynie w połączeniu obrazu ze słowem, które zawsze jest zaczynem twórczego działania.

Znamienne w tych dziełach są światłość i ciemność, kontrasty dobra i zła przewijające się w idyllicznych wyobrażeniach ziemskiego ogrodu, raju inspirowanego naturalnymi krajobrazami, zapamiętanymi z podróży po Polsce i po południowej Europie. Swoisty styl przedstawienia zakorzeniony jest w analizie sztuki średniowiecza i wczesnego renesansu. Jednym z mistrzów artystki jest Fra Angelico – malarz religijny wczesnego renesansu, dominikanin, błogosławiony Kościoła katolickiego.

Jej obrazy charakteryzują się czystą formą i wertykalną harmonijną kompozycją. Często stosowana pionowa oś środkowa – Axis mundi symbolicznie łączy Ziemię z Niebem, podkreślając relację człowieka z Bogiem. Podobnie jak wzniesienia, element wodny czy symbolizujące życie realistyczne motywy roślinne. Ptaki, zwierzęta, ludzie pojawiają się w przemyślanych scenach charakterystycznych dla scen rodzajowych, wykonane tak, że obrazy zdają się tryskać dźwiękiem, światłem i życiem.

Twórczość Doroty Berger to odpowiedź na poszukiwanie sensu ziemskiej wędrówki, relacji człowieka z Absolutem, dialogu Ziemi z Niebem, a także odkrywanie porządku świata opartego na wartościach ponadmaterialnych i wierze w Boską Opatrzność.

Zachęcamy do zapoznania się z wyjątkową twórczością Doroty Berger, autorki dojrzałej i wciąż rozwijającej się. Kontakt z obrazami artystki to rozkosz dla duszy, ale i przyjemność oglądania i kontemplowania. Doświadczanie malarstwa Berger to rodzaj niemal mistycznego przeżycia, to podróż do wnętrza, w głąb własnej duszy. Szczególnie dziś gdy sztuka ma prowokować, grać na emocjach i zmysłach, w otaczającym nas coraz bardziej uproszczonym, szybkim i nijakim świecie, twórczość ta zatrzymuje, uspokaja i zmusza do refleksji.

Prace Doroty Berger można obecnie oglądać m.in. na wystawie ikon w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej “Oto Syn Twój. Oto Matka twoja”, która trwa do 27 marca. Wystawa jest wynikiem pleneru – Międzynarodowe Warsztaty Ikonopisów, który odbył się we wrześniu 2023 w Castel Gandolfo niedaleko Rzymu. Wzięło w nim udział 40 artystów z Polski i Ukrainy. Wystawa była już pokazywana w Siedlcach, we Lwowie i w Nowym Sączu. Zachęcamy też do odwiedzenia strony www artystki https://dorotaberger.pl/

Dziękujemy serdecznie pani Dorocie Berger za udostępnienie na potrzeby relacji ze spotkania 3 obrazów:

         

1. Dorota Berger, Ogród zamknięty nocą, 2024
2. Dorota Berger, Przeprawmy się na drugi brzeg, 2024
3. Dorota Berger, Psalm 121, 2024

Spotkanie pt. Pejzaże wewnętrzne – twórczość Doroty Berger, artystki malarki, było piątym wydarzeniem z cyklu OW SARP AWANGARDA MYŚLI, AWANGARDA KRAJOBRAZU, w którym prezentujemy sylwetki dojrzałych twórców z dziedziny kultury, sztuki, architektury i architektury krajobrazu. Organizatorami wydarzeń z ww. cyklu są Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich i działające w nim Sekcja Architektury Krajobrazu i Koło Krytyki, przy współpracy z Katedrą Sztuki Krajobrazu Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW oraz Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata.

 

Relację opracowały: dr arch. kraj. Ewa Kosiacka-Beck, dr Ewa Rykała, arch. kraj. Katarzyna Łowicka.

Szersza relacja ze spotkania ukaże się wkrótce w kolejnym numerze miesięcznika „Sztuka i Krytyka / Art and Criticism. Komunikat Zarządu Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata”.

Relację fotograficzną z 5 spotkania z ww. cyklu wykonała arch. kraj. Katarzyna Łowicka – dziękujemy.
Nasze spotkanie odwiedziła ekipa telewizji SGGW. Wkrótce udostępnimy link do relacji.

facebook share