Relacja ze spaceru OW SARP po budowie Muzeum Historii Polski, autorstwa WXCA

15 lipca 2023 roku (sobota), w godz. 10.00 – 12.00 odbył się spacer OW SARP po budowie Muzeum Historii Polski na terenie Cytadeli Warszawskiej, autorstwa WXCA. Naszymi gośćmi byli architekci, partnerzy pracowni WXCA: arch. Marta Sękulska-Wrońska oraz arch. Krzysztof Budzisz z WXCA.
Ze względu na budowę, spacer odbył się w małej grupie i zaproszenie na spacer skierowane było tylko do członków OW SARP.
Podczas spaceru po budowie Muzeum Historii Polski arch. Marta Sękulska-Wrońska z arch. Krzysztofem Budziszem omówili uwarunkowania historyczne, urbanistyczne i ekonomiczne powstania kompleksu muzealnego na terenie Cytadeli Warszawskiej, następnie Koledzy przedstawili nam najważniejsze założenia projektu konkursowego i zrealizowanego. Podczas spaceru mieliśmy okazję doświadczyć założeń autorskich projektu: „Architektura budynku Muzeum Historii Polski jest świadomie budowaną narracją, w której historię opowiada kamień”.
Architekci opowiedzieli nam o szczegółach przyjętych rozwiązań projektowych i ciekawostkach związanych z procesem projektowania i realizacji obiektu. Dowiedzieliśmy się m.in. jak odbywał się proces doboru i układania marmuru na elewacjach Muzeum i dlaczego jest to marmur z Portugalii, a nie jak pierwotnie zakładano marmur ze Sławniowic.
Dziękujemy serdecznie Koleżance Marcie Sękulskiej-Wrońskiej i Koledze Krzysztofowi Budziszowi, za poświęcony czas na przygotowanie spaceru oraz oprowadzenie nas po założeniu i udzielenie odpowiedzi na szereg pytań dotyczących szczegółów projektu.
Na stronie OW SARP udostępniamy bogatą relacją zdjęciową ze spaceru, a także opis projektu, udostępniony przez WXCA.
Zdjęcia ze spaceru udostępnili: arch. Piotr Iłowiecki, Michał Wajnchold oraz arch. kraj. Katarzyna Łowicka, koordynator spacerów OW SARP. Dziękujemy!
Było to dwunaste wydarzenie z cyklu „Spacery OW SARP – budynek i jego twórca. Architekci oprowadzają po budynkach swojego autorstwa”.

Organizator: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, tel. 22 82 67 439 – sekretariat.
Koordynator cyklu spacerów OW SARP: arch. kraj. Katarzyna Łowicka, Sekcja Architektury Krajobrazu OW SARP.
Opracowanie graficzne wydarzenia: Paweł Kłudkiewicz.

fot. Piotr Iłowiecki, Katarzyna Łowicka 

KOMPLEKS MUZEÓW NA CYTADELI WARSZAWSKIEJ/ Muzeum Historii Polski

RODZAJ INWESTYCJI: OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWESTOR: MUZEUM HISTORII POLSKI

LOKALIZACJA: UL. DYMIŃSKA 13, TEREN CYTADELI WARSZAWSKIEJ, ŻOLIBORZ, WARSZAWA

ZESPÓŁ WXCA:

arch. Szczepan Wroński, arch. Paweł Grodzicki, arch. Krzysztof Budzisz, arch. Marta Sękulska-Wrońska,  arch Katarzyna Billik, arch. Rafał Boguszewski, arch. Kamil Cedzyński, arch. Anna Dobek, arch. Małgorzata Gilarska, arch. Beata Głaz, arch. Marcin Jurusik, arch. Michał Kasprzyk, arch. Ludwik Kaizerbrecht, arch. Michał Kalinowski, arch. Marcin Kruk, arch. Paulina Kucharska, arch. Jan Kucza-Kuczyński, arch Elżbieta Leoniewska, arch. Michał Lipiec, arch. Anna Majewska, arch. Krzysztof Marciszewski, arch. Adam Mierzwa, arch. Mariusz Niemiec, arch. Magdalena Nowak, arch. Magdalena Julianna Nowak, arch. Barbara Płonczyńska, arch. Zuzanna Rosińska, arch. Michał Staniszewski, arch. Paweł Słupski, arch. Łukasz Szczepanowicz, arch. Kajetan Szostok, arch. Krystian Tomczyk, arch. Paweł Wolanin, arch. Michał Żurek.

Nowy gmach MHP powstanie w zespole muzealnym, do którego należeć będzie już istniejące Muzeum X Pawilonu, Muzeum Katyńskie oraz powstające Muzeum Wojska Polskiego. Muzeum Historii Polski zajmie główne miejsce w całym kompleksie.  Powstanie nowych obiektów będzie krokiem w kierunku otwarcia i udostępnienia terenu Cytadeli dla mieszkańców Warszawy i przekształcenia go w „park muzeów” o ponadlokalnym znaczeniu.

Architektura budynku Muzeum Historii Polski jest świadomie budowaną narracją o historii jako procesie. Jest zapisaną w kamieniu i współczesnej formie: opowieścią o nawarstwianiu historii, odkrywaniu, odsłanianiu wielorakich znaczeń przeszłości. . Kamienna bryła w swym wizualnym wyrazie odnosi się do nawarstwień czasu budujących materię historii. W kolejnych warstwach, niczym w przekroju archeologicznym, dostrzegamy ślady ludzkich działań, zdarzeń historii, epok. Indywidualny rysunek („osobowość”) każdej płyty kamienia, ich formacje, kompozycje, ornamentowe przetworzenia tworzą misterną tkankę wyrażającą tak indywidualny, jak zbiorowy wymiar historii, nakładanie się naturalnych i kulturowych procesów, budowanie i zacieranie pamięci. Ten zapis czasu w materii trwa.

Przestrzenne otwarcia „bryły czasu” na kondygnacji wystawowej oraz na poziomie parteru, kontynuowane jako sieć powiązanych przestrzeni we wnętrzu, są materializacją idei otwartości, przyjazności Muzeum, procesu odkrywania, zanurzenia w materię czasu, wielowymiarowości spojrzeń na historię.. Przeszklone otwarcia w fasadach budynku będą też sposobem komunikowania w otoczeniu aktualnych aktywności wypełniających różne części Muzeum. Jednym z najważniejszych instrumentów kształtowania atmosfery wnętrz Muzeum jest światło, zarówno to naturalne wlewające się przez otwarcia powłoki budynku z zewnątrz jak i sztuczne, przenikające i łączące widokowo przestrzenie wewnętrzne.

Muzeum Historii Polski będzie jednym z najnowocześniejszych muzeów powstających obecnie w Polsce i Europie, odwiedzanym przez ok. 500000 gości rocznie. Będzie miejscem wielowymiarowego kontaktu z historią Polski, refleksji, a także dyskusji, zdobywania wiedzy, kontaktu z kulturą, ośrodkiem życia społecznego. Oprócz przestrzeni wystawowych, w muzeum znajdą miejsce sale edukacyjne i warsztatowe, audytoryjne, projekcyjne, gastronomia, pracownie konserwatorskie, magazyny muzealiów.

Wystawa stała Muzeum Historii Polski będzie jedną z największych przestrzeni wystawienniczych w Polsce, licząc 7 tys. m2. Wystawa jest realizowana przez zespół historyków Muzeum Historii Polski przy współpracy z historykami, historykami sztuki i ekspertami z najlepszych polskich uczelni i PAN. Wystawa będzie miała charakter narracyjny, będzie opowiadać ponad 1000 lat dziejów Polski przy pomocy oryginalnych zabytków oraz  scenografii i multimediów tworzących przestrzeń doświadczenia przeszłości.

Źródło: https://www.wxca.pl/projekty/muzeum-historii-polski/

 

facebook share