Relacja z wykładu „Orientalny raj. Wpływy tureckie w ogrodach polskich”

W dniu 30 listopada w Sali Lustrzanej OW SARP odbył się wykład pt.: „Orientalny raj. Wpływy tureckie w ogrodach polskich”. Wykład przygotował i przedstawił mgr. inż. architekt krajobrazu Jacek Kuśmierski, specjalista ds. ogrodów historycznych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Sekcję Architektury Krajobrazu OW SARP w ramach współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Wykład był omówieniem najważniejszych wyników badań naukowych przeprowadzonych przez arch. kraj. Jacka Kuśmierskiego, zaprezentowanych na wystawie oraz w publikacji o tym samym tytule.

Po wykładzie przewodnicząca Sekcji, Katarzyna Łowicka pogratulowała Jackowi Kuśmierskiemu bardzo interesującej i cennej pracy naukowej oraz podziękowała za wykład i zaproszenie Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP do grona patronów wystawy czasowej oraz publikacji pt. „Orientalny raj. Wpływy tureckie w ogrodach polskich”.


W czasie spotkania odbyła się ożywiona dyskusja dotycząca zaprezentowanych wyników badań. W dyskusji z Gościem spotkania, wzięły udział m.in. cztery członkinie Sekcji Architektury Krajobrazu oraz przedstawiciele Europejskiego Szlaku Ogrodów Historycznych (European Route of Historic Gardens – ERHG), organizacji pozarządowej zrzeszającej najwspanialsze ogrody historyczne Europy. W rozmowach kuluarowych zostały poruszone też inne tematy związane z zabytkowymi obiektami architektury krajobrazu.

Serdecznie polecamy publikację naukową, autorstwa Jacka Kuśmierskiego „Orientalny raj. Wpływy tureckie w ogrodach polskich”.

Celem monografii jest usystematyzowanie, zweryfikowanie i uzupełnienie dotychczasowej wiedzy na temat wpływów tureckich w ogrodach polskich. Zakres przedmiotowy objął: wiedzę o ogrodach Imperium Osmańskiego w Rzeczpospolitej, uprawiane gatunki roślin, eksponowane namioty oraz projektowane lub zrealizowane pawilony w stylu tureckim. Szczegółowej analizie poddano twórczość dwóch architektów doby klasycyzmu, Szymona Bogumiła Zuga i Jana Chrystiana Kamsetzera. W badaniach skupiono się na obszarze dawnej Korony Królestwa Polskiego, obejmującej tereny Polski i Ukrainy.
Publikacja została opracowana na potrzeby wystawy czasowej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (18 września -17 grudnia 2023 r.), towarzyszącej 17. Międzynarodowemu Kongresowi Sztuki Tureckiej (ICTA) w Warszawie (18–21 września 2023 r.), pod patronatem Instytutu Yunus Emre, Europejskiego Szlaku Ogrodów Historycznych (ERHG), Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu i Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP.

Publikacja jest bezpłatna, do pobrania w wersji elektronicznej (PDF, ok 28,6 MB) ze strony repozytorium Politechniki Krakowskiej – Orientalny raj. Wpływy tureckie w ogrodach polskich – Redo (pk.edu.pl).

Dziękujemy Koleżankom arch. kraj Magdalenie Kazulo-Kleyff oraz arch. kraj. Katarzynie Łowickiej za udostępnienie zdjęć ze spotkania. Relację ze spotkania opracowała Katarzyna Łowicka.

 

 

 

facebook share